Hướng dẫn của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 02 - 04 - 2021
100%

Ngày 29/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Công văn số 80/UBBC-TCM về việc thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Công văn hướng dẫn một số nội dung trong công tác bầu cử, bao gồm:

- Xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân vì lý do bất khả kháng.

- Tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động.

- Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội, danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

 Nội dung chi tiết tại Công văn số 80/UBBC-TCM.

Tin liên quan

Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên,...(14/01/2021 9:50 SA)

Thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên...(13/01/2021 9:13 SA)

Tin mới nhất

Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp...(12/04/2021 4:00 CH)

Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội...(12/04/2021 3:58 CH)

Chủ động, tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử(05/04/2021 8:27 SA)

Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV...(02/04/2021 10:33 SA)

Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...(01/04/2021 9:15 SA)

°
672 người đang online