Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 14 - 01 - 2021
Lượt xem:
100%

           Ngày 12/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 66/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021-2026.

          Theo Quyết định, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021-2026 là ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

          Các Phó Chủ tịch gồm các ông, bà: Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

          Thư ký là Ông Lê Quang Hòa, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

         Các ủy viên gồm các ông, bà: Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Đăng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ quy Quân sự tỉnh; Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Duy Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Hùng Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Quý, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đức Tải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; Trần Thị Tuyết Hương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Doãn Thị Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh; Lê Quang Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Vũ Hồng Luyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư  tỉnh Đoàn; Nguyễn Khắc Hùng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh; Đào Văn Sơn, Chánh Thanh tra tỉnh; Nguyễn Anh Hào, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Đào Mạnh Huân, Phó Giám đốc điều hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phạm Văn Giỏi, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

          Ủy ban bầu cử tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 23 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015. Giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban Bầu cử tỉnh trong việc thực hiện công tác bầu cử ở địa phương.

          Toàn văn Quyết định số 66/QĐ-UBND.

Tin liên quan

Công điện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử Đại...(17/05/2021 11:07 SA)

Công văn về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và...(13/05/2021 2:39 CH)

Công văn về việc phân công thường trực và kiểm tra các nhiệm vụ bầu cử trước, trong và sau ngày...(13/05/2021 2:36 CH)

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng...(30/04/2021 8:47 SA)

Hướng dẫn của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu...(02/04/2021 8:38 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các...(08/06/2021 10:26 SA)

Nghị quyết số 213/NQ-UBBC ngày 31/5/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên về việc công bố kết quả...(01/06/2021 10:35 SA)

Công điện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử Đại...(17/05/2021 11:07 SA)

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIItiếp xúc cử tri để...(14/05/2021 7:47 SA)

Công văn về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và...(13/05/2021 2:39 CH)

°
285 người đang online