https://hungyen.gov.vn/portal/Pages/Chao-mung-Ky-niem-190-nam-thanh-lap-tinh-80-nam-th.aspx
https://sotttt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Tuyen-truyen-COVID19/default.aspx
http://sotttt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Ung-dung-Bluezone/default.aspx
/portal/faq
https://soldtbxh.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Ho-tro-COVID19/default.aspx

Liên tục đàm phán cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran (10/01/2022)

Bộ Ngoại giao Iran thông báo, cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân đạt được hồi năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1, mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), đang được tiến hành...

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
Đánh giá của bạn về chất lượng của dịch vụ công trực tuyến
396 người đã bình chọn
1171 người đang online