Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Đăng ngày 25 - 09 - 2023
Lượt xem: 338
100%

Ngày 25/9, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) họp phiên thứ 6 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Phiên họp nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động quý III/2023 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh, đồng thời cho ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo đối với các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm, quyết liệt, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo kế hoạch đề ra, bảo đảm đúng thẩm quyền và quy định, trọng tâm là tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường Trực Ban Chỉ đạo Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh họp định kỳ theo đúng quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo tỉnh và Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư; Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành 8 văn bản; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành 6 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan tố tụng của tỉnh phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử, giám định tư pháp, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng và đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phối hợp với Tòa án cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm 1 vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Ban Chỉ đạo tỉnh tích cực chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư, tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định, đặc biệt là đã thành lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phản ánh của Nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng. Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là về công tác cán bộ (luân chuyển cán bộ, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, bố trí bí thư, chủ tịch cấp xã không là người địa phương,...); kê khai, xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; rà soát, khắc phục bất cập, sơ hở và sửa đổi, hoàn thiện các quy chế, quy định, cơ chế, chính sách.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã hoàn thành cuộc kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với 11 tổ chức đảng và 13 đảng viên; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong một số lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tham nhũng, vi phạm pháp luật, trọng tâm là kết thúc cuộc thanh tra, cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan đến các dự án/gói thầu do Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan thực hiện.

Nhờ đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ của Nhân dân, tình hình tham nhũng, tiêu cực tiếp tục có chiều hướng chuyển biến tích cực; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công tác; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực thi chức trách, nhiệm vụ và chấp hành pháp luật. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của tỉnh Hưng Yên.

Tuy nhiên, tình hình tham nhũng, tiêu cực vẫn còn tiềm ẩn lớn, diễn biến phức tạp. Trong những tháng cuối năm 2023, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động dự báo, nắm bắt tình hình phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương; tích cực thực hiện và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết hợp đồng bộ giữa “phòng” và “chống” tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo, phối hợp đồng bộ các cơ quan tư pháp, các cấp ủy đảng, tổ chức, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng pháp luật, bảo đảm đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và hành vi phạm tội trong các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng. Xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính, kỷ luật của đoàn thể và xử lý hình sự đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Tin liên quan

Tập huấn công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023(03/10/2023 6:27 SA)

Phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực(17/08/2023 7:55 SA)

Sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực...(19/06/2023 6:48 SA)

Tin mới nhất

Phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên(04/01/2024 6:40 SA)

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Chiến lược phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên đến...(08/12/2023 2:16 CH)

Họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực(22/11/2023 1:09 CH)

Bịt kín những "khoảng trống", "kẽ hở" để "không thể” tham nhũng(06/11/2023 6:51 SA)

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ban...(20/10/2023 7:00 SA)

°
134 người đang online