Chùm hình ảnh về Hưng Yên trong thời kỳ khôi phục kinh tế

Đăng ngày 26 - 12 - 2004
100%

Dưới đây là một vài hình ảnh của Hưng Yên trong thời kỳ khôi phục kinh tế

Nông dân xã Hiến Nam chia quả thực trong cải cách ruộng đất
Trên công trường thủy lợi Bắc - Hưng - Hải
Chiếc máy cày đầu tiên trên cánh đồng xã Tân Dân
(Khoái Châu, 1961)
Đội lao động XHCN đầu tiên (Trung Hưng, Yên Mỹ)
Múa hát tập thể ở xã Ngọc Long (Yên Mỹ),
nơi khởi xướng phong trào xây dựng Gia đình văn hóa
Bác Hồ nói chuyện với nhân dân Hưng Yên ngày 16-9-1961

 

Bác Hồ với các cháu mẫu giáo xã Nghĩa Dân, Kim Động, 16-9-1961
Anh hùng lao động
Phạm Thị Vách
Anh hùng lao động
Vũ Thị Tỵ
Anh hùng lao động
Vũ Thị Lục
Anh hùng lao động Phạm Thị Vách trên công trường thủy lợi
Anh hùng lao động Phạm Thị Vách phát biểu cảm tưởng
trong Đại hội thi đua nông nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 1967
Kiện tướng thủy lợi trên công trường

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phố Hiến, thương cảng lớn nhất của Đàng Ngoài(20/04/2005 2:50 CH)

Hưng Yên trước khi thành lập tỉnh (1831 về trước)(29/12/2004 2:49 CH)

Hưng Yên sau khi thành lập tỉnh (1831)(28/12/2004 2:49 CH)

Hưng Yên thời kỳ thực dân Pháp đô hộ (1883-1945)(27/12/2004 2:49 CH)

Một vài hình ảnh về Hưng Yên thời chống Pháp(26/12/2004 2:49 CH)

°
1179 người đang online