Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1617/UBND-KGVX 26/07/2021 V/v điều chỉnh bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ thành phố Hà Nội
1608/UBND-KGVX 24/07/2021 V/v tăng cường quản lý người từ thành phố Hà Nội và các vùng có dịch về tỉnh
279/TB-UBND 23/07/2021 Thông báo kết luận chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19
109/KH-UBND 21/07/2021 kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 5 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng yên
110/KH-UBND 21/07/2021 Kế hoạch triển khai Quyết định số 23/2021/QĐ -TTG ngày 07/7/2021 của Thủ tướng chính Phủ quy quy định về việc một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
1581/UBND-KGVX 21/07/2021 v/v tổ chức cách ly y tế tập trung người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh
1526/UBND-KGVX 16/07/2021 V/v giảm thời gian cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch
1494/UBND-KGVX 12/07/2021 V/v đánh giá mức độ nguy cơ và biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch covid-19
1488/CĐ-CTUBND 11/07/2021 công điện về việc tăng cường kiểm soát lái xe đường dài, người về tỉnh từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các vùng có dịch
271/TB-UBND 09/07/2021 Thông báo kết luận của chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến ban chỉ đạo toàn tỉnh về công tác phòng, chống Covid-19
1472/UBND-KGVX 08/07/2021 v/v dỡ bỏ phong toả phòng chống dịch tại công ty TNHH Giày Ngọc Tề
1448/UBND-KGVX 07/07/2021 v/v kiểm tra việc triển khai các cơ sở cách ly tập trung y tế tại các huyện, thị xã, thành phố
1454/UBND-KGVX 07/07/2021 v/v tổ chức cách ly y tế đối với chuyên gia nước ngoài nhập cảnh làm việc tại Việt Nam
1445/UBND-KGVX 06/07/2021 v/v hỗ trợ người dân tại các huyện Tiên Lữ, Ân Thi và Kim Động
1447/UBND-KGVX 06/07/2021 v/v kiểm soát người về từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các địa phương khác
1 2 3 4 
°
200 người đang online