Thông tin các dự án đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020

Đăng ngày 15 - 06 - 2018
100%

STT

Tên dự án (công trình)

Địa điểm đầu tư

Mục tiêu chính

Lĩnh vực chuyên môn

Loại dự án

Thời gian thực hiện

Kinh phí dự án

Tình trạng dự án

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh D11 và kênh T2B thuộc huyện Văn Lâm

H. VL

Cải tạo, nâng cấp kênh D11 – trạm bơm Việt Hưng nhằm đảm bảo tưới cho 790 ha và tưới cho 525 ha đất nông nghiệp; cải tạo nâng cấp kênh T2B – trạm bơm Văn Lâm nhằm đảm bảo tưới cho 7 ha và tiêu chủ động cho 50 ha đất nông nghiệp và công nghiệp; qua đó góp phần hoàn thiện và nâng cao năng lực của hệ thống thủy lợi địa phương phục vụ sản xuất, hiện đại hóa nông nghiệp

Đầu tư công

Nông nghiệp, thủy lợi

2016-2020

8,000

 Đang thi công

2

Đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp cống Từ Hồ tại Km12+600 trên sông Ngưu Giang và cầu qua sông Đồng Than tại K3+433, huyện Yên Mỹ

H. YM

Nâng cao năng lực phục vụ và hoàn thiện hệ thống thủy lợi; đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân

Đầu tư công

Nông nghiệp, thủy lợi

2016-2020

14,796

 Đang thi công

3

Đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

H. ÂT

Đảm bảo tưới cho 1.200 ha, tiêu nước cho 1.300 ha đất canh tác xã Hồng Vân, Hồ Tùng Mậu huyện Ân Thi và các xã Nhân La, Vũ Xá huyện Kim Động

Đầu tư công

Nông nghiệp, thủy lợi

2016-2020

8,000

 Đang thi công

4

Đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Đa Lộc, huyện Ân Thi

H. ÂT

Đáp ứng nhu cầu tưới cho 473 ha đất canh tác và đảm bảo tiêu nước cho 570 ha diện tích đất tự nhiên

Đầu tư công

Nông nghiệp, thủy lợi

2016-2020

12,200

 Đang thi công

5

Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Cảnh Lâm, huyện Yên Mỹ

H. YM

Đáp ứng nhu cầu tưới cho 430 ha đất canh tác và đảm bảo tiêu nước cho 550 ha diện tích đất tự nhiên

Đầu tư công

Nông nghiệp, thủy lợi

2016-2020

14,900

Chưa khởi công

6

Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.91, huyện Tiên Lữ

H. TL

đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Tiên Lữ

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

19,453

 Đang thi công

7

Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp ĐT.382 (199 cũ) Km0+00 - Km8+07)

Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Đầu tư xây dựng tuyến đường để đảm bảo việc lưu thông hàng hoá và đi lại của nhân dân địa phương. Đồng thời từng bước hoàn thiện quy hoạch giao thông vân tải của tỉnh, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Ân Thi nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

33,500

 Đang thi công

8

Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Tây (cầu Lạng) tại Km 5+500 ĐT.380 (dường 196 cũ)

Xã Minh Hải, huyện Văn Lâm

thay thế cầu cũ đã hư hỏng, không đảm bảo an toàn giao thông; đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

10,500

Đã hoàn thành

9

Cầu Khé tại Km 13+700 ĐT.384 (đường 204 cũ)

Xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu

Nâng cấp, mở rộng cầu Khé nhằm kéo dài tuổi thọ công trình, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

10,000

Đã hoàn thành

10

Cầu Bà Sinh tại Km 12+792 ĐT.385 (đường 19 cũ)

Xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

nâng cấp quy mô, tải trọng khai thác của cầu và hoàn thiện tuyến ĐT.385 đáp ứng yêu cầu sản xuất và đi lại của nhân dân; tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Văn Lâm nói riêng và của tỉnh Hưng Yên nói chung; từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải của tỉnh

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

15,000

Đã hoàn thành

11

Đường trục liên xã Hoàng Hanh - Hồng Nam - Tân Hưng, T.P Hưng Yên

TPHY

Đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội của các xã Hoàng Hanh, Hồng Nam, Tân Hưng nói riêng và của thành phố Hưng Yên nói chung

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

44,939

Đang thi công

12

Đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.26 (Long Hưng - Liên Nghĩa), huyện Văn Giang

H. VG

phục vụ đi lại của nhân dân, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng tăng trên tuyến đường, góp phần giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

37,400

Đang thi công

13

Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.19, huyện Văn Lâm (đoạn từ Km5+400 đến Km7+000)

H.VL

Đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và doanh nghiệp; từng bước hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Lâm nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

20,323

Đang thi công

14

Cải tạo, nâng cấp ĐH.15 đoạn Km4+500- Km7+050, huyện Văn Lâm

Huyện Văn Lâm,

phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng tăng trên tuyến đường, góp phần giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện. Đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng theo quy hoạch được duyệt, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Lâm nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

38,200

 Đang thi công

15

 Đường trục chính Cụm công nghiệp Tân Quang, huyện Văn Lâm

H. VL

hoàn thiện đường trục chính, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho Cụm công nghiệp Tân Quang; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Văn Lâm nói riêng và của tỉnh Hưng Yên nói chung

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

28,343

Đang thi công

16

Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.12B (đoạn từ Km0+000 đến Km0+610 và từ Km2+260 đến Km3+920), huyện Văn Lâm

H.VL

phục vụ đi lại của nhân dân, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng tăng trên tuyến đường, góp phần giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

20,919.00

Đang thi công

17

Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.30, huyện Mỹ Hào

Huyện Mỹ Hào

Đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân ngày càng tăng trên tuyến, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện, đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

30,000

Đang thi công

18

Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.42 đoạn Km4+800 – Km7+300, huyện Yên Mỹ

H. YM

phục vụ đi lại của nhân dân, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng tăng trên tuyến đường, góp phần giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

31,700

 Đang thi công

19

 Cầu Bình Phú trên ĐT.381, huyện Yên Mỹ

H. YM

Tạo mạng lưới giao thông xuyên suốt tuyến đường trong khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

13,500

Đang thi công

20

Cải tạo, nâng cấp ĐH.66, huyện Ân Thi

H. ÂT

Hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Ân Thi nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

36,973

 Đang thi công

21

 Cải tạo, nâng cấp ĐH.65, huyện Ân Thi 

H. ÂT

Hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Ân Thi nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

17,500

 Đang thi công

22

Đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.56 đoạn từ Km0+000 đến Km3+500 (Dốc Bái- Bến đò Đông Ninh), huyện Khoái Châu

H. KC

Đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Khoái Châu

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

42,800

Đang thi công

23

Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.53 đoạn Km0+000 – Km2+400, huyện Khoái Châu

H.KC

phục vụ đi lại của nhân dân, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng tăng trên tuyến đường, góp phần giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

23,500

Đang thi công

24

Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.73, huyện Kim Động

H. KĐ

phục vụ đi lại của nhân dân, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng tăng trên tuyến đường, góp phần giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

26,000

Đang thi công

25

Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.60, huyện Kim Động

H.KĐ

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong khu vực, góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; đảm bảo lưu thông hàng hóa, phương tiện giao thông từ huyện Kim Động đi các huyện lân cận và ngược lại.

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

20,000

Đang thi công

26

Đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.82 đoạn từ cầu Bến (6+440) - cầu Quán Thu (Km8+750)

H. TL

cải tạo, nâng cấp tuyến đường để đảm bảo lưu thông hàng hóa và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Tiên Lữ

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

17,200

Đang thi công

27

Đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.64 qua địa bàn huyện Phù Cừ

H. PC

cải tạo, nâng cấp tuyến đường để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Phù Cừ theo quy hoạch giao thông được duyệt, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Phù Cừ nói riêng và của tỉnh Hưng Yên nói chung

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

45,988

 Đang thi công

28

Đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.80 đoạn Km0+000 – Km2+620

H. PC

phục vụ đi lại của nhân dân, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng tăng trên tuyến đường, góp phần giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

17,800

Đang thi công

29

Đầu tư xây dựng đường quy hoạch số 4 thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, giai đoạn 1

H. YM

Đảm bảo lưu thông hàng hóa, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Yên Mỹ; từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ Yên Mỹ đến năm 2025 đã được phê duyệt

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

69500

 Đang thi công

30

Đường nối Cụm công nghiệp Tân Quang với Quốc lộ 5 (đoạn từ đường trục chính cụm Công nghiệp Tân Quang đến Công ty cổ phần cơ khí xây dựng công trình I)

H.VL

Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho Cụm công nghiệp Tân Quang; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Văn Lâm nói riêng và của tỉnh Hưng Yên nói chung

Đầu tư công

Giao thông

2017-2020

31,945

Đang thi công

31

Đoạn tuyến nối ĐT.379 với QL.39 và đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Khoái Châu

H.YM

phục vụ đi lại của nhân dân, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng tăng trên tuyến đường, góp phần giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

76,000

Đang thi công

32

Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.58, huyện Khoái Châu

H. KC

phục vụ đi lại của nhân dân, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng tăng trên tuyến đường, góp phần giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện. Đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Khoái Châu nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung

Đầu tư công

Giao thông

2017-2020

30,000

Chưa khởi công

33

Cải tạo, nâng cấp đường trục trung tâm thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi

H. ÂT

phục vụ đi lại của nhân dân, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng tăng trên tuyến đường, góp phần giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện. Đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Ân Thi nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

18,300

Đang thi công

34

Cải tạo, nâng cấp đường huyện ĐH. 82 kéo dài (đoạn từ điểm đầu đường ĐH.82 huyện Phù Cừ đến giao với đường ĐT.376 huyện Ân Thi)

H. PC, H. ÂT

Đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; từng bước hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng trên địa bàn, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Phù Cừ, Ân Thi nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

25,000

 Đang thi công

35

Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.87 huyện Phù Cừ đoạn từ QL.38B (Km0+000) - ĐT.386 (Km4+100)

H. PC

phục vụ đi lại của nhân dân, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng tăng trên tuyến đường, góp phần giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

38,466

Chưa khởi công

36

Đường quy hoạch số 1, huyện Yên Mỹ

H. YM

Đảm bảo lưu thông hàng hóa, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Yên Mỹ; từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ Yên Mỹ đến năm 2025 đã được phê duyệt

Đầu tư công

Giao thông

2016 - 2020

55,000

 Đang thi công

37

Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Hưng Long - Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào

H. MH

Đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân ngày càng tăng trên tuyến, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện

Đầu tư công

Giao thông

2017-2020

12,529

Đang thi công

38

Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.31 và đoạn đầu tuyến ĐH.30, huyện Mỹ Hào

H. MH

Đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân ngày càng tăng trên tuyến, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện

Đầu tư công

Giao thông

2017-2020

30,000

Đang thi công

39

Cải tạo, nâng cấp ĐH.24 huyện Văn Giang (đoạn từ K0+00 đến K2+800 và đoạn từ Km4+900 đến Km7+100)

H. VG

Đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Giang nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung

Đầu tư công

Giao thông

2017 - 2020

38,000

Chưa khởi công

40

Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.15, huyện Văn Lâm (đoạn từ Km4+216-Km9+260 theo lý trình mới)

H.VL

Đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân ngày càng tăng trên tuyến, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện

Đầu tư công

Giao thông

2017-2020

42,500

Chưa khởi công

41

Đường nối khu di tích quốc gia Chùa Nôm - Hưng Yên với cụm di tích quốc gia Kinh Dương Vương - Bắc Ninh, đoạn trên địa phận tỉnh Hưng Yên

H.VL

Đầu tư xây dựng công trình nhằm kết nối mạng lưới giao thông của tỉnh Hưng Yên với tỉnh Bắc Ninh, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân; tăng cường giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa hai tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên

Đầu tư công

Giao thông

2017-2020

39,000

Chưa khởi công

42

Cải tạo, nâng cấp ĐT.383, huyện Khoái Châu đoạn K0+00 (QL.39) - Km 4+500 (giao với ĐH.57)

H. KC

Đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong khu vực, góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Đảm bảo lưu thông hàng hóa, phương tiện giao thông từ huyện Khoái Châu đi các huyện lân cận và ngược lại.

Đầu tư công

Giao thông

2017-2020

45,000

Chưa khởi công

43

Cải tạo, nâng cấp ĐH. 64, huyện Ân Thi

H. ÂT

Đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; từng bước hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng trên địa bàn, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Ân Thi nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung

Đầu tư công

Giao thông

2017-2020

37,500

Chưa khởi công

44

Cải tạo, nâng cấp ĐH.72, ĐH 74 huyện Kim Động

H. KĐ

phục vụ đi lại của nhân dân, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng tăng trên tuyến đường, góp phần giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

32,000

Chưa khởi công

45

Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.92 đoạn từ Km0+385 đến Km5+100, huyện Tiên Lữ

H. TL

phục vụ đi lại của nhân dân, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng tăng trên tuyến đường, góp phần giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

45,000

Chưa khởi công

46

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục trung tâm phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên

TPHY

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường để từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị của thành phố Hưng Yên, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội của Phường Lam Sơn nói riêng và của thành phố Hưng Yên nói chung

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

42,500

Chưa khởi công

47

Đường trục xã Hùng Cường (đoạn từ nhà ông Hoàng thôn Phượng Hoàng đến nhà bà Thắm thôn Cao Xá)

TPHY

Đảm bảo lưu thông hàng hóa, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã Hùng Cường nói riêng và thành phố Hưng Yên nói chung

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

39,000

Chưa khởi công

48

Cải tạo, nâng cấp ĐH.59B, huyện Khoái Châu

H. KC

Phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong khu vực, góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; đảm bảo lưu thông hàng hóa, phương tiện giao thông từ huyện Khoái Châu đi các huyện lân cận và ngược lại

Đầu tư công

Giao thông

2017-2020

46,500

Chưa khởi công

49

Xây dựng cầu Hồng Tiến tại Km8+920 trên ĐT.384 (đường 204 cũ)

H. KC

Tạo mạng lưới giao thông xuyên suốt tuyến đường trong khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

32,000

Chưa khởi công

50

Nâng cấp, mở rộng đường gom (bên phải) đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn từ đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình đến giao với ĐT.376)

H.YM và H.ÂT

Đầu tư xây dựng công trình nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo hành lang giao thông thuận lợi nhằm thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

79,000

Chưa khởi công

51

Cải tạo, nâng cấp ĐH.53, huyện Kim Động

H. KĐ

phục vụ đi lại của nhân dân, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng tăng trên tuyến đường, góp phần giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

14,900

Chưa khởi công

52

Đường nối khu A, B Cụm Công nghiệp Tân Quang với quốc lộ 5, huyện Văn Lâm

H.VL

Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho cụm công nghiệp Tân Quang; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Văn Lâm nói riêng và của tỉnh Hưng Yên nói chung

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

47,000

Chưa khởi công

53

Cải tạo, nâng cấp đường Trục xã Quảng Châu (Đoạn từ đường Dương Hữu Miên đến khu di tích đền Trần Mã Châu)

TPHY

Đầu tư xây dựng tuyến đường để phục vụ đi lại của nhân dân, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng tăng trên tuyến đường, góp phần giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện. Đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hưng Yên nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung

Đầu tư công

Giao thông

2017-2020

16,900

Chưa khởi công

54

Cầu Ba Đông trên đường ĐH.81, huyện Phù Cừ

H. PC

Đầu tư xây dựng cầu Ba Đông nhằm tạo thành mạng lưới giao thông thông suốt giữa các tuyến đường trong khu vực; đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phù Cừ, huyện Ân Thi nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung.

Đầu tư công

Giao thông

2017-2020

21,000

Chưa khởi công

55

Đường quy hoạch số 4, huyện Yên Mỹ (giai đoạn II)

H. YM

Đảm bảo lưu thông hàng hóa, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Yên Mỹ; từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ Yên Mỹ đến năm 2025 đã được phê duyệt

Đầu tư công

Giao thông

2017-2020

56,000

Chưa khởi công

56

Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.99 (đoạn từ UBND xã Cương Chính đến giao với ĐT.378)

H. TL

phục vụ đi lại của nhân dân, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng tăng trên tuyến đường, góp phần giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

13,945

Chưa khởi công

57

Đường trong Cụm Công nghiệp Tân Quang (đoạn từ Công ty EVERPIA TSC đến Công ty Hữu Nghị)

H.VL

Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho Cụm công nghiệp Tân Quang; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Văn Lâm nói riêng và của tỉnh Hưng Yên nói chung

Đầu tư công

Giao thông

2017-2020

33,300

Chưa khởi công

58

Xây dựng hạ tầng Trung tâm y tế huyện Khoái Châu

H. KC

Đầu tư xây dựng công trình để dần từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm y tế huyện Khoái Châu thực hiện chức năng nhiệm vụ khám bệnh chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện Khoái Châu và các huyện lân cận

Đầu tư công

Y tế

2016-2020

6,300

Đã hoàn thành

59

Nhà khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng vật tư thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên.

đảm bảo cơ sở vật chất và nâng cao năng lực chuyên môn, công tác khám chữa bệnh cho đội ngũ cán bộ y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngày một tốt hơn, giảm tình trạng quá tải cho các bện viện tuyến trên

Đầu tư công

Y tế

2016-2020

7,295

Đang thi công

60

Xây dựng đường dây cáp ngầm 22kv và trạm biến áp 1250KVA-22/0,4Kv Bệnh viện đa khoa Phố Nối

H. MH

Xây dựng đường dây và trạm biến áp 1250 kVA-22/0,4 kV nhằm cấp điện an toàn, ổn định cho Bệnh viện đa khoa Phố Nối.

Đầu tư công

Năng lượng

2017-2020

3,445

Chưa khởi công

61

Trụ sở làm việc Trung tâm Pháp y tỉnh Hưng Yên (giai đoạn 1)

TPHY

Hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám định pháp y, đảm bảo giám định chính xác, khách quan, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của người dân và xã hội

Đầu tư công

Y tế

2017-2020

7,400

Chưa khởi công

62

Nhà lớp học bộ môn Trường THPT Trần Hưng Đạo

H. TL

nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất tiến tới xây dựng trường chuẩn quốc gia

Đầu tư công

Giáo dục và đào tạo

2015-2017

5,900

Đã hoàn thành

63

Nhà lớp học bộ môn Trường THPT Nam Phù Cừ

H. PC

Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh

Đầu tư công

Giáo dục và đào tạo

2015-2017

5,693

Đã hoàn thành

64

Nhà lớp học lý thuyết trường THPT Phù Cừ

H. PC

Đầu tư xây dựng công trình nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh trường THPT Phù Cừ

Đầu tư công

Giáo dục và đào tạo

2015-2017

5,200

Đã hoàn thành

65

Nhà lớp học bộ môn Trường THPT Dương Quảng Hàm

xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang

đảm bảo cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh trường THPT Dương Quảng Hàm

Đầu tư công

Giáo dục và đào tạo

2016-2020

7,600

Đã hoàn thành

66

Tăng cường năng lực kiểm định, thử nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Hưng Yên

TPHY

Nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm định chuyên ngành của Sở khoa học và Công nghệ, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đầu tư công

Khoa học và công nghệ

2016-2020

7,995

Đã hoàn thành

67

Nhà lớp học lý thuyết và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Mỹ Hào

H. MH

Tăng cường cơ sở vật chất, phục vụ tốt hơn cho việc giảng dạy và học tập của trường THPT Mỹ Hào

Đầu tư công

Giáo dục và đào tạo

2016-2020

9,247

Đã hoàn thành

68

Nhà lớp học bộ môn và các hạng mục phụ trợ trường THPT Phạm Ngũ Lão

H.ÂT

Để dần hoàn thiện cơ sở vật chất cho trường THPT Phạm Ngũ Lão, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh trường THPT Phạm Ngũ Lão

Đầu tư công

Giáo dục và đào tạo

2016-2020

9,596

Đã hoàn thành

69

Nhà lớp học 3 tầng, 12 phòng Trường THPT Yên Mỹ

H. YM

Để dần hoàn thiện cơ sở vật chất cho trường THPT Yên Mỹ, đáp ứng đủ tiêu chí cũng như quy mô, mục tiêu của ngành giáo dục về đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh trường THPT Yên Mỹ

Đầu tư công

Giáo dục và đào tạo

2016-2020

8,513

 Đang thi công

70

Nhà lớp học lý thuyết và thư viện trường THPT Kim Động

H. KĐ

Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh

Đầu tư công

Giáo dục và đào tạo

2016-2020

5,712

 Đang thi công

71

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020

 

Đầu tư dự án nhằm phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng các cấp; góp phần đổi mới phương thức, lề lối làm việc và thực hiện cải cách hành chính trong Đảng; đồng thời thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước nói chung, cơ quan Đảng nói riêng

Đầu tư công

Khoa học và công nghệ

2017-2020

27,000

Đang thực hiện

72

Nhà lớp học bộ môn và phục vụ học tập trường THPT Nghĩa Dân

H. KĐ

Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh

Đầu tư công

Giáo dục và đào tạo

2016-2020

9,597

Đang thi công

73

Trường Tiểu học Tân Việt

H. YM

Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh

Đầu tư công

Giáo dục và đào tạo

2016-2020

10,894

Đang thi công

74

Trường THCS Phạm Huy Thông, huyện Ân Thi (giai đoạn 1)

H. ÂT

Xây dựng để di chuyển trường THCS Phạm Huy Thông sang vị trí mới, hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh

Đầu tư công

Giáo dục và đào tạo

2017-2020

37,398

 Chưa khởi công

75

Trường lớp học 8 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS xã Hòa Phong

H. MH

Đầu tư xây dựng mới nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh trường THCS Hòa Phong

Đầu tư công

Giáo dục và đào tạo

2017-2020

5,786

 Đang thi công

76

Chỉnh trang, cải tạo hệ thống thoát nước khu vực nội thị đô thị Mỹ Hào - huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên

H. MH

Chủ động thoát nước cho các khu vực huyện Mỹ Hào đặc biệt là khu trun tâm, để đáp ứng yêu cầu đô thị hóa và công nghiệp hóa khu đô thị Mỹ Hào. Đồng thời góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao thu hút đầu tư của các doanh nghiệp

Đầu tư công

hạ tầng kỹ thuật

2016-2020

79,800

 

77

Nhà văn hóa huyện Tiên Lữ

H.TL

Đầu tư xây dựng công trình nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, hoạt động vui chơi giải trí,... nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân huyện Tiên Lữ

Đầu tư công

dân dụng

2016-2020

29,944

 Đang thi công

78

Đầu tư xây dựng công trình tôn tạo di tích đền thờ Triệu Quang Phục (Triệu Việt Vương) thuộc Khu di tích Chử Đồng Tử - Tiên Dung

H. KC

Bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị lịch sử truyền thống  dựng nước, giữ nước của ông cha ta, nâng cao đời sống văn hóa vật chất, tinh thần cho nhân dân; đồng thời làm phong phú hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh, gắn liền với phát triển du lịch

Đầu tư công

Văn hóa

2017-2019

44,965

Chưa khởi công

79

Mở rộng Trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư

TPHY

Đầu tư xây dựng công trình nhằm đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đầu tư công

Dân dụng

2016-2018

7,992

Đã hoàn thành

80

Trụ sở làm việc Huyện ủy Khoái Châu

H. KC

đảm bảo cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác của cán bộ công chức, viên chức tại Huyện ủy

Đầu tư công

Dân dụng

2016-2020

32,000

 Đang thi công

81

Trụ sở làm việc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

TPHY

Xây dựng công trình để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu về điều kiện làm việc của cán bộ, công nhân viên Trung tâm

Đầu tư công

Dân dụng

2015-2017

4,633

Đã hoàn thành

82

Cải tạo, mở rộng nhà làm việc 3 tầng, kho tàng tạm giữ tang vật vi phạm hành chính Chi cục Quản lý thị trường tỉnh

TPHY

Đầu tư cải tạo, mở rộng công trình chống xuống cấp, nâng cao chất lượng, thẩm mỹ kiến trúc công trình

Đầu tư công

Dân dụng

2015-2018

2,198

Đã hoàn thành

83

Cải tạo, sửa chữa đơn nguyên NLV 3 tầng phía trước và cổng hàng rào- Thanh tra tỉnh

TPHY

Cải tạo, sửa chữa để đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức qua đó góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao của Thanh tra tỉnh

Đầu tư công

Dân dụng

2016-2017

1,999

Đã hoàn thành

84

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ - Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

TPHY

Đầu tư cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc để đảm bảo cơ sở vật chất, tạo điều kiện làm việc tốt cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Hưng Yên

Đầu tư công

Dân dụng

2016-2017

2,948

Đã hoàn thành

85

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

TPHY

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc để đảm bảo cơ sở vật chất, tạo điều kiện làm việc tốt cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên

Đầu tư công

Dân dụng

2016-2020

3,898

Đã hoàn thành

86

Cải tạo, sửa chữa, bảo tồn công trình Nhà thành, thành phố Hưng Yên

TPHY

Đầu tư sửa chữa nhằm bảo tồn những giá trị lịch sử, kiến trúc, đồng thời khắc phục tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của công trình

Đầu tư công

Dân dụng

2016-2020

10,000

Đã hoàn thành

87

Cải tạo, xây dựng hợp khối Nhà khách Tỉnh ủy

TPHY

Cải tạo, xây dựng hợp khối Nhà khách Tỉnh ủy đáp ứng yêu cầu sử dụng, tạo điều kiện để Văn phòng Tỉnh ủy có đủ cơ sở vật chất hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được Tỉnh ủy tỉnh giao

Đầu tư công

Dân dụng

2017-2020

18,998

 Đang thi công

88

Mở rộng trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo

TPHY

Đầu tư xây dựng công trình nhằm đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo

Đầu tư công

Dân dụng

2016-2020

7,386

Đang thi công

89

Cải tạo, xây dựng hợp khối nhà làm việc các Ban Đảng tỉnh

TPHY

Cải tạo, xây dựng hợp khối Nhà làm việc các Ban của Đảng, đáp ứng yêu cầu sử dụng của các ban của Đảng, tạo điều kiện để cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tỉnh ủy giao

Đầu tư công

Dân dụng

2017-2020

18,856

Chưa khởi công

90

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Huyện ủy Phù Cừ

H. PC

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc để đảm bảo cơ sở vật chất, tạo điều kiện làm việc tốt cho cán bộ, công chức, viên chức của huyện Phù Cừ

Đầu tư công

Dân dụng

2016-2017

9,500

Chưa khởi công

91

Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên

TPHY

Đầu tư cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc để đảm bảo cơ sở vật chất, tạo điều kiện làm việc tốt cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

Đầu tư công

Dân dụng

2017-2020

8,233

Chưa khởi công

92

Trụ sở làm việc huyện ủy Mỹ Hào

H. MH

Đầu tư xây dựng công trình đảm bảo cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác của cán bộ công chức, viên chức tại Huyện ủy

Đầu tư công

Dân dụng

2017-2020

21,959

Chưa khởi công

93

Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh gắn với Trường Quân sự tỉnh

H. KĐ

Đầu tư xây dựng công trình nhằm tạo mặt bằng xây dựng để từng bước xây dựng công trình Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh gắn với Trường quân sự tỉnh.

Đầu tư công

An ninh quốc phòng

2017-2020

32,729

 

94

Đường trục phía Bắc Khu Đại học Phố Hiến

TPHY

Đầu tư xây dựng tuyến đường góp phần hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng thiết yếu của Khu Đại học Phố Hiến, tạo điều kiện thuận lợi để các trường đại học, cơ sở giáo dục tiến hành đầu tư xây dựng tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Lữ nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

172,000

 Đang thi công

95

Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.387 (Lương Tài – Bãi Sậy)

H.VL, MH, ÂT

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa khu vực; từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên và khu vực

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

209,500

Đang thực hiện

96

Đầu tư nâng cấp, mở rộng và mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hưng Yên

TPHY

Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hưng Yên với quy mô 200 giường, nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên

Đầu tư công

Y tế

2016-2020

59,977

Đang thực hiện

97

Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS và các bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng yên

TPHY

Hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống, điều trị HIV/AIDS và các bệnh nhiện đới của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS; góp phần thực hiện kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh Hưng yên trên cơ sở chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Đầu tư công

Y tế

2016-2020

68,526

Đang thực hiện

98

Đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới cơ sở hạ tầng trung tâm giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Hưng Yên

H. PC

Cải tạo, nâng cấp và xây mới cơ sở hạ tầng Trung tâm giống cây trồng vật nuôi để có điều kiện phát triển với quy mô lớn theo hình thức trang trại, khu nông nghiệp nhằm nâng cao chất lượng cũng như về số lượng giống. Qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu giống cây trồng, giống vật nuôi tốt cho địa bàn huyện, tỉnh

Đầu tư công

Nông nghiệp

2016-2020

81,800

Đang thi công

99

Nâng cấp đường dọc sông, kè chống sạt lở và nạo vét sông Cầu Treo, huyện Yên Mỹ

H. YM

Đầu tư xây dựng dự án nâng cấp đường dọc sông, kè chống sạt lở và nạo vét sông cầu treo để đảm bảo việc tiêu nước cho 1250 ha thuộc huyện Yên Mỹ, Văn Giang; cấp nguồn nước tưới cho 5804 ha diện tích canh tác thuộc địa bàn huyện Yên Mỹ, Mỹ Hào, Văn Lâm

Đầu tư công

Thủy lợi

2016-2020

129,100

Đang thi công

100

Dự án Cải tạo, nâng cấp hạ tầng du lịch quần thể di tích Phố Hiến, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (hạng mục: Đường giao thông và kè hồ)

TPHY

Hoàn thiện kết cấu hạ tầng quần thể di tích Phố Hiến (di tích đặc biệt cấp Quốc Gia), góp phần bảo tồn khu di tích, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách về thăm

Đầu tư công

Hạ tầng kỹ thuật

2016-2020

95,292

Đang thi công

101

Trung tâm tích hợp dữ liệu và đảm bảo kết nối các hệ thống công nghệ thông tin tỉnh Hưng Yên

TPHY

Đảm bảo an toàn bảo mật và sự kết nối liên thông giữa các cấp, các ngành của tỉnh Hưng Yên từ tỉnh tới cơ sở; xây dựng và hoàn thiện các hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin của tỉnh, có sự liên kết với cơ sở dữ liệu quốc gia và các Bộ, ngành Trung ương; từng bước tạo lập cơ chế  trong việc thu thập, cập nhật chia sẻ, khai thác thông tin góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước gắn với cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước của các cấp, chính quyền địa phương; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Hưng Yên

Đầu tư công

Khoa học và công nghệ

2016-2020

45,100

Đang thực hiện

102

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản huyện Ân Thi

H. ÂT

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản huyện Ân Thi nhằm chuyển đổi diện tích đất vùng thấp, trũng đang canh tác thành khu nuôi trồng thủy sản theo quy mô tập trung, nâng cao hiệu quả và giá trị trong sản xuất

Đầu tư công

Nông nghiệp

2016-2020

81,458

Chưa khởi công

103

Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH.17 kéo dài đến ĐT.379 và chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tưởng niệm đồng chí Tô Hiệu và đồng chí Lê Văn Lương

H. VG

Đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Lâm, Văn Giang nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung; Chỉnh trang lại hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo cảnh quan khu vực đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của khách viếng thăm, tri ân khu tưởng niệm của đồng chí Tô Hiệu và đồng chí Lê Văn Lương

Đầu tư công

Giao thông

2016-2020

323,499

Chưa khởi công

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

°
908 người đang online