Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi NSNN qúy I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018

Đăng ngày 16 - 04 - 2018
100%

Báo cáo số 53/BC-STC ngày 04/4/2018 của Sở Tài chính Hưng Yên

Nội dung báo cáo

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh(08/01/2021 9:56 SA)

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh Hưng Yên(08/01/2021 9:54 SA)

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân...(01/12/2020 9:44 SA)

Công khai Quyết toán NS địa phương năm 2019 và Dự toán thu, chi, phân bổ NS địa phương năm 2021(01/12/2020 9:38 SA)

Quyết định về việc cắt giảm kinh phí và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm...(25/09/2020 2:34 CH)

°
404 người đang online