Báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về Phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 20 - 04 - 2018
100%

Báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về Phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Hưng Yên

Nội dung báo cáo

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh(08/01/2021 9:56 SA)

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh Hưng Yên(08/01/2021 9:54 SA)

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân...(01/12/2020 9:44 SA)

Công khai Quyết toán NS địa phương năm 2019 và Dự toán thu, chi, phân bổ NS địa phương năm 2021(01/12/2020 9:38 SA)

Quyết định về việc cắt giảm kinh phí và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm...(25/09/2020 2:34 CH)

°
730 người đang online