Hiện trạng mạng lưới đường giao thông thủy bộ tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 14 - 05 - 2009
100%

A.  Mạng lưới giao thông đường bộ

 

Mạng lưới đường được phân ra thành nhiều hệ thống, được xếp loại và phân cấp quản lý rõ ràng. Theo Nghị định số 167/1999/NĐ-CP ngày 26/11/1999 của Chính phủ về tổ chức quản lý đường bộ hệ thống đường bộ tỉnh Hưng Yên được phân chia như sau:

 

 1. Hệ thống quốc lộ ký hiệu là QL.
 2. Hệ thống đường tỉnh ký hiệu là ĐT.
 3. Hệ thống đường huyện, ký hiệu ĐH.
 4. Đường xã ký hiệu là ĐX.
 5. Đường đô thị ký hiệu là ĐĐT.
 6. Hệ thống đường chuyên dùng ký hiệu ĐCD  do các cơ quan, doanh nghiệp hoặc tư nhân quản lý.

 

1. Đường quốc lộ

 1. QL5 chạy qua tỉnh (từ Như Quỳnh – Quán Gỏi) chiều dài 22,56km, đến nay đã được cải tạo nâng cấp thành đường cấp IB toàn tuyến Hà Nội - Hải Phòng.
 2. QL38 từ Cống Chanh - Trương Xá dài 20km và 2,5km đoạn Chợ Gạo - cầu Yên Lệnh, tổng số 22,5km.
 3. QL39 từ Phố Nối - cầu Triều Dương (km0-km43) dài 43km, đã được cải tạo nâng cấp thành đường cấp III đồng bằng và ủy thác cho Sở GTVT Hưng Yên quản lý (có 5,5km từ km30+650 - km36+150 có mặt cắt 54m).

 

2.  Đường tỉnh có tổng chiều dài các tuyến đường là 193 km, trong đó

Đường tỉnh có tổng chiều dài các tuyến đường là 193 km, trong đó

 1. Đường 39B: từ cầu Tràng - Chợ Gạo dài17,46km, có 5 cầu vĩnh cửu (nay đang dự kiến thành QL38 để tham gia dự án WB4), mặt đường nhựa xấu.
 2. Đường Xích Đằng: từ Chợ Gạo - Chùa Chuông dài 2,7km.
 3. Đường 200: từ Lạc Cầu - Triều Dương dài 35,13km,  đang triển khai lập dự án thành đường cấp III đồng bằng.
 4. Đường 205: từ Văn Phúc - Chợ Thi, dài 37,5km, có 2 cầu vĩnh cửu đã nâng cấp thành cấp IV đồng bằng.
 5. Đường 205C: Từ Dốc Vĩnh - Ba Hàng dài 2,3km đang được nâng cấp thành cấp IV đồng bằng.
 6. Đường 206: từ QL5 -Tô Hiệu dài14,6km đang được cải tạo nâng cấp IV đồng bằng, có 1 cầu vĩnh cửu. (ủy thác cho huyện Khoái Châu quản lý 3,5km: km 15,6 - km12,1; huyện Yên Mỹ: 3,5km: km12,1. - km15,6).
 7. Đường 209: từ Dốc Bái - Minh Châu (km0 - km10) dài 10km (ủy thác cho huyện Yên Mỹ  quản lý 0,7km (km12,3 - km13); huyện Khoái Châu: 9,3km (km3 - km12,3).
 8. Đường 199: Từ bến phà Mễ Sở - Lực Điền (km0-km14,7) dài 14,7 km.
 9. Đường 204: Từ Dốc Kênh - Bô Thời dài 6,5km, có 3 cầu vĩnh cửu (ủy thác cho huyện Khoái Châu quản lý: km 0 - km6,5).
 10. Đường 196: Từ Cầu Gáy - Phố Nối (km0-km9) dài 9km (ủy thác cho huyện Mỹ Hào quản lý 3km: km6 - km9; huyện Văn Lâm 6km: km0 - km6).
 11. Đường 195 từ Xuân Quan - Dốc Lã (đường đê sông Hồng) dài 41km, vừa được cải tạo nâng cấp hoàn thành năm 2003.
 12. Đường 39A cũ dài 2,2km

 

3. Đường huyện

Đường huyện có tổng chiều dài các tuyến đường là 341,5 km và được phân bổ theo địa giới hành chính các huyện như sau:

1.  Huyện Văn Giang           = 37,45km
2.  Huyện Khoái Châu          = 34,90km.
3.  Huyện Văn Lâm              = 38,45km.
4.  Huyện Yên Mỹ                = 18,1km.
5.  Huyện Mỹ Hào                = 35,00km.
6.  Huyện Ân Thi                  = 58,70km.
7.  Huyện Kim Động             = 33,20km.
8.  Huyện Phù Cừ                = 47,0km.
9.  Huyện Tiên Lữ                = 38,7km.

Đường đô thị:
    Thị xã Hưng Yên               = 51,6km.

 

4.  Đường xã, liên xã, đường thôn xóm và đường ra đồng

Đường xã, liên xã, đường thôn xóm và đường ra đồng theo bảng sau


Như vậy tổng số km đường bộ tỉnh Hưng Yên là 6.135km, bao gồm:

          Quốc lộ                          = 85,7 km
          Đường tỉnh                     = 193km (có ủy thác cho huyện 32,5km)
          Đường đô thị                  = 51,6km
          Đường huyện                 = 341,5km
          Đường xã, liên xã           = 827,7km
          Đường thôn, xóm           = 2.385,7km
          Đường ra đồng               = 2.250,1km

B. Mạng lưới giao thông đường thủy

 


 

Hưng Yên là tỉnh thuộc châu thổ sông Hồng, vì vậy mạng lưới sông ngòi khá phát triển; vận tải bằng đường thủy cũng là thế mạnh của tỉnh.

a.  Mạng lưới sông trung ương chảy qua tỉnh (do trung ương quản lý) dài 92km gồm:

 • Sông Hồng: 64km
 • Sông Luộc: 28km

b.  Mạng lưới sông địa phương do Đoạn đường sông Hưng Yên quản lý dài 113km, gồm:

 • Sông Sặt: thuộc hệ thống Bắc-Hưng-Hải, từ Xuân Quan đến Cống Tranh dài 34 km.
 • Sông Cửu Yên: thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải từ Đập Giàn đến Ngã ba pháo đài dài 23 km
 • Sông Chanh (Tây Kẻ Sặt): từ Cống Tranh đến Cống Vàng dài 27 km.
 • Sông Điện Biên: Từ Lực Điền đến thị xã Hưng Yên dài 22 km.
 • Sông Tam Đô: Từ Tam Đô đến Cầu Ngói (dự kiến sẽ cải tạo nâng cấp đưa vào khai thác, sử dụng thêm 40km đường tỉnh) dài 7 km

Trên các sông có hệ thống cảng như sau:

 • Hệ thống cảng sông cấp tỉnh sẽ xây dựng trên sông Hồng và sông Luộc; trên sông Hồng sẽ xây dựng cảng hàng hoá và bến tầu chở khách, xây dựng bến cảng hàng hóa  ở gần thị xã Hưng Yên và trên sông Luộc tại Triều Dương.
 • Bến tàu khách đang xây dựng tại khu vực đền thờ Chử Đồng Tử... và một bến dự kiến ở bến Xuôi (Tiên Lữ).


Tin liên quan

Tin mới nhất

Quy hoạch đường cao tốc và quốc lộ đến năm 2010 và định hướng đến 2020(14/05/2009 2:12 CH)

Quy hoạch đường trong các khu công nghiệp(14/05/2009 2:12 CH)

Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư cho ngành giao thông vận tải tỉnh và các giải pháp chủ yếu(14/05/2009 2:12 CH)

Quy hoạch hệ thống tỉnh lộ, huyện lộ và đường đô thị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020(14/05/2009 2:11 CH)

Quy hoạch bến xe và cơ khí giao thông đường bộ(14/05/2009 2:11 CH)

°
457 người đang online