Công ty liên doanh Beeahn– Hưng Yên II

Công ty liên doanh Beeahn – Hưng Yên II được thành lập theo giấy phép đầu tư số 0113/GD-HY của UBND tỉnh Hưng Yên ngày 30 tháng 9 năm 2002.

Công ty liên doanh Beeahn– Hưng Yên II được thành lập theo giấy phép đầu tư số 0113/GD-HY của UBND tỉnh Hưng Yên ngày 30 tháng 9 năm 2002.

Công ty liên doanh ra đời là sự hợp tác giữa công ty May II Hưng Yên với Công ty Beeahn APPREL Co. LTD - Hàn Quốc.

Loại hình doanh nghiệp của công ty là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tên doanh nghiệp: Công ty liên doanh Beeahn – Hưng Yên II;
Địa chỉ: Trần Cao - Phù Cừ - Hưng Yên
Điện thoại: 0321.850 057 - 850170 Fax: 0321 850056

Từ ngày 25/06/2003 Hãng Gap INC bắt đầu mua hàng và sản xuất kinh doanh với Công ty liên doanh Beeahn – Hưng Yên II.

Ngày 15/07/2003 Hội dệt may Việt Nam công nhận Công ty liên doanh Beeahn – Hưng Yên II là hội viên.


 • 100% sản phẩm dệt may xuất khẩu.
 • Thị trường xuất khẩu chủ yếu: Mỹ, Canada, EU, Nhật Bản.
 • Tổng số cán bộ nhân viên: 350 người.
 • Năng lực sản xuất: 600.000sp/năm.
 • Sản phẩm chủ yếu:
  • Áo Jacket.
  • Áo Jacket người lớn.
  • Áo Jacket trẻ em
  • Áo 2 lớp, 3 lớp trẻ em
  • Áo lông cùn, áo lông tuyết.
  • Quần trẻ em.
  • Quần giặt, quần thô.

Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên công ty quyết tâm xây dựng, phát triển doanh nghiệp và đẩy nhanh quá trình hội nhập doanh nghiệp trong nước và quốc tế.