Quy hoạch hệ thống tỉnh lộ, huyện lộ và đường đô thị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

1. Hệ thống tỉnh lộ

Mục tiêu từ nay đến năm 2010 là:

  • Nhựa hóa toàn bộ mạng đường tỉnh
  • Nâng cấp 40% tuyến đường tỉnh thành đường cấp III
  • Nâng cấp 60% số đường tỉnh còn lại thành đường cấp IV.

Mục tiêu đến năm 2020 là:

  • Nâng cấp các tuyến đường tỉnh còn lại từ đường cấp IV thành đường cấp III.
  • Cải tạo 456,3m cầu trên các tuyến đường tỉnh cho phù hợp với cấp đường.

Bảng quy hoạch tỉnh lộ

Stt

Tên đường

Chiều dài ( Km)

Điểm đầu

Điểm cuối

Quy mô

Thời điểm xây dựng

1

TL 38B

17,46

Chợ Gạo

Cầu Tràng

Cấp III
Cao tốc

2006-2010
2011-2020

2

TL 200

35,13

Lạc Cầu

Triều Dương

Cấp III

2006-2010

 

Xây dựng mới

10

Giai Phạm

Chỉ Đạo (TL 196)

Cấp III

2006-2010

3

TL 205
TL 205C

39,8

Văn Phúc
Dốc Vĩnh

Chợ Thi
Ba Hàng

Cấp III

2006-2010

4

TL 204

6,5

Dốc Kênh

Bô Thời

Cấp III

2011-2020

5

TL 206

10,6

Bần (QL5)

Tô Hiệu

Cấp III

2006-2010

6

TL 196

9,0

Cầu Gáy

Phố Nối

Cấp III

2006-2010

7

TL 199

14,7

Mễ Sở

Lực Điền

Cấp III

2011-2020

 

Xây dựng mới

4,0

 

 

Cấp III

2011-2020

8

TL 209

10,0

Dốc Bái

Minh Châu

Cấp III

2011-2020

 

Xây dựng mới

3,5

 

 

Cấp III

2011-2020

9

Đường Xích Đằng

2,7

Chợ Gạo

Chùa Chuông

Cấp III

Đã xây dựng

10

TL 195

41,0

Xuân Quan

Dốc Lã

Cấp III

2011-2020

11

Đường trục chính ngang huyện Văn Giang

10,8

Phi Liệt

Lạc Hồng

Cấp I

2006-2010

12

Đường nối khu CN Phố Nối B - KCN Minh Đức

8,0

Khu CN Phố Nối B

Khu CN Minh Đức (QL5)

Cấp III

2006-2010

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

2. Hệ thống huyện lộ

Nâng cấp đường 205, tạo cơ hội phát triển kinh tế cho các xã "vùng sâu" của huyện Kim Động và Khoái Châu

Giai đoạn 2004 - 2005 sửa chữa cải tạo các tuyến đường huyện chất lượng xấu bằng cách làm mặt láng nhựa, bảo dưỡng định kỳ đảm bảo chất lượng khai thác tốt. Sau đó nâng cấp cải tạo tất cả các tuyến đường huyện đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng với quy mô mặt đường cắt ngang nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, lề gia cố 2x1,0m.

Giai đoạn 2006 - 2010:

  • Nâng cấp 100% các tuyến đường huyện đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng.
  • Cải tạo, nâng cấp hệ thống cầu cống trên các tuyến đường huyện cho phù hợp với quy mô cấp đường cải tạo.

Giai đoạn 2011 - 2020: Bảo dưỡng, sửa chữa duy trì tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng.

Từ 2011 - 2020 nâng cấp ĐH 202 từ xã Minh Tân đến La Tiến thành đường tỉnh có quy mô đường cấp III đồng bằng nền đường rộng 12m, mặt đường bê tông nhựa rộng 7m, lề gia cố 2x2,0m.

3. Hệ thống đường đô thị

a. Hệ thống đường nội bộ thị xã Hưng Yên


Hiện tại hệ thống đường đô thị tỉnh Hưng Yên có 51,6km, trong đó 21,9km chất lượng tốt, 13,8km chất lượng trung bình và 15,93 km chất lượng xấu.

Đang xây dựng đường trục trung tâm đô thị thị xã Hưng Yên, mặt cắt 54m, dài 5,5km.

Cải tạo và nâng cấp mạng lưới đường bộ nội thị hiện có, đồng thời phát triển xây dựng thêm một số tuyến mới để đáp ứng yêu cầu quy hoạch thị xã Hưng Yên, nhựa hoá toàn bộ hệ thống đường trong thị xã Hưng Yên.

Phấn đấu đưa thị xã Hưng Yên lên đô thị loại 3, tỷ lệ đất giành cho giao thông đạt 20 -25% (bao gồm đường phố và giao thông tĩnh như bãi đỗ xe, nơi để xe, gara ôtô...)

Hoàn thiện hệ thống đường vành đai thị xã Hưng Yên.

 

b. Hệ thống đường vành đai thị xã Hưng Yên

Đô thị thị xã sẽ có đường vành đai đạt tiêu chuẩn cấp I dài 14km, nối các đường từ đường đê 195 qua QL39 đến Tỉnh lộ 39B (đi Thái Bình).

 

c. Hệ thống đường nội bộ thị xã Phố Nối

Hệ thống đường nội bộ thị xã Phố Nối theo quy hoạch chung đô thị mới Phố Nối đến năm 2020 do Viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn Bộ Xây dựng lập.

Sở GT-VT