Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Mỹ Hào

Ngày 10/11, đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào; Đỗ Minh Tuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đặng Thị Gấm, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh; Phạm Khắc Huân, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri thị xã Mỹ Hào trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.   

Các đại biểu HĐND tỉnh với cử tri thị xã Mỹ Hào

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh thông báo tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XVII; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Cử tri thị xã Mỹ Hào kiến nghị một số vấn đề như: Tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa; tạo cơ chế cho các địa phương được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở để có nguồn lực xây dựng hạ tầng; nâng cấp hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng ở một số tuyến đường giao thông; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thị xã…

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện đại biểu HĐND tỉnh  trân trọng tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải đáp, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến để chuyển tới HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Nguồn tin: baohungyen.vn