Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính

Ngày 9/11, tại Hội trường trụ sở HĐND - UBND tỉnh, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Hưng Yên năm 2023 (Hội đồng thi) tổ chức lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2023 (viết tắt là kỳ thi). Dự lễ khai mạc có đồng chí: Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi; đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia...

Các đại biểu dự lễ khai mạc kỳ thi

Năm 2023, tổng số chỉ tiêu nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Hưng Yên là 92 chỉ tiêu. Trong đó, thi nâng ngạch công chức 78 chỉ tiêu; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 14 chỉ tiêu. Tham dự kỳ thi có 93 thí sinh. Các thí sinh thi 3  môn: Kiến thức chung; ngoại ngữ;  chuyên môn, nghiệp vụ (đối với công chức); nghiệp vụ chuyên ngành (đối với viên chức).

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nhấn mạnh: Việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) của UBND tỉnh. Kỳ thi giúp tỉnh đánh giá, lựa chọn những CB,CC,VC có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đây cũng là cơ hội để mỗi CB,CC,VC tự đánh giá và thể hiện phẩm chất, năng lực, kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác. Đồng thời, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đơn vị sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm CB,CC,VC theo đúng vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC,VC của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi Nguyễn Lê Huy yêu cầu các thành viên Hội đồng thi, các bộ phận giúp việc Hội đồng thi, các thành viên Ban Giám sát kỳ thi, các tổ chức, cá nhân liên quan phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế, kế hoạch tổ chức kỳ thi; các thí sinh bình tĩnh, tự tin, tập trung hoàn thành tốt các môn thi; nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế thi; kiểm tra, rà soát thường xuyên để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng...

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 9 và 10/11.

Nguồn tin: baohungyen.vn