Đánh giá kết quả mô hình ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây lúa vụ mùa

Ngày 18/9, Ban quản lý Dự án quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả mô hình ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây lúa vụ mùa năm 2023 tại xã Vân Du (Ân Thi).

Các đại biểu tham quan mô hình IPM trên cây lúa ở xã Vân Du (Ân Thi)

Mô hình ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây lúa tại xã Vân Du có tổng diện tích 1 héc-ta. Thời gian thực hiện là vụ mùa năm 2023. Trong quá trình triển khai, các hộ tham gia mô hình và người dân tại xã Vân Du được tập huấn kỹ thuật chăm sóc, thực hành phát hiện, xử lý sâu cuốn lá nhỏ trên cây lúa, các biện pháp quản lý sâu cuốn lá nhỏ theo hướng IPM…

Theo đánh giá, so với diện tích sản xuất ngoài mô hình, mật độ thiên địch trong mô hình cao hơn; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ít hơn về số lần phun và lượng thuốc sử dụng; năng suất cao hơn 6 tạ/héc- ta, hiệu quả kinh tế cao hơn 8.080.000 đồng/héc-ta. Các học viên tham gia lớp tập huấn nắm được những nguyên tắc cơ bản trong IPM, nhận biết được đặc điểm hình thái, quy luật phát sinh và gây hại của sâu cuốn lá nhỏ, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”…

Nguồn tin: baohungyen.vn