Công bố quyết định đăng ký nhãn hiệu “Sen Hưng Yên”

Ngày 8/9, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Sen Hưng Yên”.

Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Sen Hưng Yên” cho Sở Khoa học và Công nghệ.

Ngày 23/8/2023, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành Quyết định số 63500/QĐ-SHTT cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 459001 mang tên “Sen Hưng Yên” cho chủ sở hữu nhãn hiệu là Sở Khoa học và Công nghệ. Đây là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Sen Hưng Yên” dùng cho sản phẩm từ sen của tỉnh Hưng Yên.

Các sản phẩm từ sen Hưng Yên được bảo hộ theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Sen Hưng Yên” gồm 8 sản phẩm thuộc 3 nhóm sản phẩm: nhóm sản phẩm trà (trà tâm sen, trà sen), nhóm sản phẩm chế biến (hạt sen khô, hạt sen sấy khô ăn liền, mứt sen), nhóm sản phẩm tươi (củ sen tươi, hạt sen tươi, hoa sen tươi).

Tại hội nghị, đại diện Cục Sở hữu trí tuệ trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Sen Hưng Yên” cho Sở Khoa học và Công nghệ.

Nguồn tin: baohungyen.vn