Văn Lâm: Tổng kết 7 năm thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Ngày 25/8, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị tổng kết 7 năm thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Ngay sau khi Luật Hoạt động Giám sát của Quốc hội và HĐND có hiệu lực, HĐND huyện đã làm tốt công tác tổ chức, quán triệt, triển khai và phổ biến Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND đến các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, cử tri và Nhân dân trong huyện. Hoạt động giám sát được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự theo quy định của pháp luật; lựa chọn các nội dung giám sát, khảo sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề nóng, những vấn đề khó, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; báo cáo giám sát, khảo sát đã đánh giá đúng thực trạng, tình hình, chỉ ra những tồn tại, hạn chế đối với từng vấn đề.

Từ ngày 1/7/2016 đến ngày 30/6/2023, HĐND huyện đã tiến hành giám sát tại kỳ họp được 625 văn bản, 120 ý kiến chất vấn tại kỳ họp; các ban của HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra được 371 văn bản thuộc thẩm quyền. HĐND huyện đã quyết định 4 nội dung giám sát chuyên đề của HĐND. Các nội dung giám sát chuyên đề tập trung vào các vấn đề đại biểu HĐND, cử tri và Nhân dân quan tâm như: Vấn đề đầu tư công; việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường; việc thực hiện công tác dồn thửa, đổi ruộng, quản lý đất đai... Sau giám sát đã có thông báo kết luận với 23 kiến nghị. Các kiến nghị được gửi đến các cơ quan chức năng để khắc phục các tồn tại, hạn chế theo các nội dung giám sát...

Thời gian tới, HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND; quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của các cấp ủy đảng, nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của HĐND huyện…; thực hiện tốt công tác giám sát tại kỳ họp; thực hiện tốt chương trình hoạt động của HĐND hằng năm, tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên ở cơ sở, hướng trọng tâm vào những vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cử tri, Nhân dân quan tâm; tổ chức tập huấn, phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng giám sát cũng như kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã...

Nhân dịp này, 7 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

 
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND được khen thưởng

Nguồn tin: baohungyen.vn