Thị xã Mỹ Hào: Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023

Ngày 25/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Mỹ Hào tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023 và biểu dương danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” giai đoạn 2018 - 2023. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào.

Các đại biểu dự hội nghị

20 năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thị xã được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) hằng năm, được đông đảo Nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Ngày hội không chỉ đem lại không khí đầm ấm của tình làng nghĩa xóm, mà còn là dịp để các địa phương động viên, khích lệ các tầng lớp Nhân dân lưu giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, hăng hái thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua tổ chức ngày hội góp phần củng cố tình làng, nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vai trò và vị trí của MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng được nâng lên. Tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam và các Ban công tác Mặt trận khu dân cư thường xuyên được củng cố, tăng cường.

Từ năm 2018 - 2023, thị xã Mỹ Hào có 2.201 gia đình được công nhận danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”. Đây là những gia đình có ít nhất 3 thế hệ cùng chung sống tại địa phương, được công nhận là gia đình văn hóa. Các thành viên trong gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác…

Các tập thể tiêu biểu trong công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023 của thị xã được tuyên dương, khen thưởng

Nhân dịp này, 19 tập thể tiêu biểu trong công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023 và 40 gia đình tiêu biểu đạt danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” giai đoạn 2018 – 2023 của thị xã được tuyên dương, khen thưởng.

Nguồn tin: baohungyen.vn