Giám sát việc thực hiện chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm tại thành phố Hưng Yên và Sở Nông nghiệp và PTNT

* Ngày 4/8, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

Toàn cảnh buổi giám sát tại thành phố Hưng Yên

 Trong những năm qua, công tác phát triển GDNN và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Hưng Yên được quan tâm đầu tư. Giai đoạn 2021 – 2023 tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, THPT trên địa bàn thành phố tham gia học nghề đạt khoảng 30%. Tỉ lệ người lao động của thành phố có việc làm giai đoạn 2021 - 2023 đạt trên 99%, tăng 0,9% so với giai đoạn 2016 - 2020. Cơ cấu lao động: 31% lao động nông nghiệp; 35% lao động công nghiệp, xây dựng; 34% lao động dịch vụ. Trình độ chủ yếu là lao động phổ thông, trung cấp, sơ cấp, trình độ đại học và cao đẳng chiếm khoảng 28%. Hằng năm, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai có hiệu quả công tác GDNN và giải quyết việc làm, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, các nguồn lực phục vụ nhiệm vụ về GDNN. Nhận thức của người dân đối với công tác GDNN có nhiều chuyển biến tích cực…

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát đề nghị thành phố Hưng Yên làm rõ một số vấn đề liên quan như: Đánh giá thực tế hiệu quả của công tác GDNN gắn với giải quyết việc làm; khảo sát, thu thập thông tin thực tế về cung – cầu lao động trên địa bàn; liên kết trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm; hướng nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT...

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Xuân Tiến ghi nhận các kiến nghị của thành phố Hưng Yên, đồng thời yêu cầu thành phố tiếp thu ý kiến tại buổi giám sát, hoàn thiện báo cáo gửi tổ thư ký để tổng hợp, báo cáo. Thời gian tới, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến GDNN, lao động, việc làm, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tư vấn hướng nghiệp, thường xuyên cập nhật và đổi mới trong đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế của người lao động…

 

* Ngày 4/8, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn giám sát và các thành viên tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và giải quyết việc làm tại Sở Nông nghiệp và PTNT.

Toàn cảnh buổi giám sát tại Sở Nông nghiệp và PTNT 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, những năm qua, việc thực hiện chính sách phát triển GDNN và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được sở quan tâm. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện. Sở chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, tổ chức sản xuất nông nghiệp cho 106 nghìn lượt lao động nông thôn trong giai đoạn 2021-2023…

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ giám sát đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT làm rõ thêm một số nội dung: Nguồn vốn kinh phí thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; công tác phối hợp, theo dõi, đôn đốc thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn; kế hoạch cụ thể hằng năm, giai đoạn; cơ sở vật chất của các cơ sở tham gia dạy nghề....

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Tuyết Hương đề nghị: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu ý kiến của thành viên trong tổ giám sát để hoàn thiện báo cáo gửi tổ thư ký để tổng hợp, báo cáo. Bổ sung thêm nội dung về làng nghề trong báo cáo. Đồng thời, đề nghị sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động; tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành, cơ quan báo chí để tuyên truyền về chủ trương phát triển GDNN và đào tạo nghề nông thôn; thường xuyên phối hợp với các địa phương, cơ sở đào tạo nghề rà soát, đánh giá nhu cầu học nghề của người lao động, từ đó xây dựng kế hoạch phù hợp; quan tâm đào tạo nghề cho lao động làng nghề…

Nguồn tin: baohungyen.vn