Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam làm việc với Tổ chức World Vision International

Ngày 23/5, tại trụ sở HĐND - UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi tiếp và làm việc với Tổ chức World Vision International (WVI).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
 

Tổ chức WVI hoạt động trên lĩnh vực an ninh lương thực, nông nghiệp, nước sạch vệ sinh môi trường, tái tạo năng lượng bền vững, tài chính vi mô, phát triển kinh tế, phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp, biến đổi khí hậu, giáo dục, phát triển và giáo dục mầm non, bảo trợ trẻ em, y tế… theo phạm vi hoạt động đã đăng ký. Tại Hưng Yên, Tổ chức WVI đang triển khai thực hiện Chương trình Tài chính Vi mô trên địa bàn các huyện Kim Động, Phù Cừ, hoạt động cho người dân vay vốn tín chấp với các khoản vay nhỏ, thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp. Hàng năm, WVI xây dựng chương trình hoạt động và triển khai thực hiện đúng các nội dung chương trình, tuân thủ quy định của pháp luật, định kỳ báo cáo theo quy định. Hiện tại, có 3.390 lượt hộ/36 xã của 3 huyện được tiếp cận vay vốn với tổng nguồn vốn 60,8 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, đại diện Tổ chức WVI cảm ơn UBND tỉnh đã phối hợp, hỗ trợ triển khai các chương trình, dự án và phi dự án mà WVI tài trợ trong thời gian qua và cam kết tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam nhấn mạnh, Chương trình Tài chính Vi mô của Tổ chức WVI được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đã góp phần cải thiện đời sống, phát triển kinh tế, cải thiện an sinh xã hội và nâng cao nhận thức của một số bộ phận dân cư tại các xã có dự án triển khai, nhất là nâng cao năng lực cho người nghèo. Thông qua dự án, nhiều mô hình giảm nghèo đã được thí điểm đạt hiệu quả và mang tính bền vững cao, đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Hưng Yên với Nhân nhân các nước trong khu vực và trên thế giới. Chính quyền và người dân thụ hưởng luôn ủng hộ và mong muốn chương trình, dự án tiếp tục được triển khai thực hiện. Trong thời gian tới, để tăng cường vận động, thu hút, quản lý, khai thác hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tỉnh khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà tài trợ đến khảo sát, tìm hiểu về các nhu cầu cần hỗ trợ của địa phương để đẩy mạnh việc vận động, thu hút đầu tư nguồn lực từ bên ngoài, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác tổ chức phi chính phủ nước ngoài; công tác vận động phải bảo đảm đúng định hướng, phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Tỉnh sẽ đồng hành, sẵn sàng phối hợp, chia sẻ và tích cực hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ, nhà tài trợ trong quá trình hoạt động, triển khai chương trình, dự án tại tỉnh. Trong quá trình hoạt động tại tỉnh, Tổ chức WVI tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan; phối hợp với các đơn vị, địa phương và đối tác trong tỉnh triển khai hoạt động theo đúng lĩnh vực đã đăng ký; bảo đảm nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu.

Nguồn tin: baohungyen.vn