Giám sát việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Tiên Lữ

Ngày 13/3 Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì làm việc với huyện Tiên Lữ về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (Nghị quyết số 88) và Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (Nghị quyết số 51). Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Viết Lượng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Nguyễn Đại Thắng Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh...

Toàn cảnh buổi giám sát tại huyện Tiên Lữ
 

Theo báo cáo của huyện Tiên Lữ, toàn huyện có 48 trường học với gần 25 nghìn học sinh. Việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện đúng lộ trình, bám sát chủ trương đổi mới giáo dục và các văn bản chỉ đạo của các cấp. Từ năm 2015 đến năm 2022, toàn huyện huy động gần 470 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất các trường học. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các cơ sở giáo dục chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, học sinh mạnh dạn, tự tin, chủ động trong học tập và đạt được các phẩm chất cốt lõi theo yêu cầu cần đạt của chương trình.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, quá trình thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 trên địa bàn huyện còn gặp khó khăn, vướng mắc: số giáo viên trong các cơ sở giáo dục tiểu học của huyện còn thiếu so với quy định về định mức giáo viên/lớp; nguồn tuyển dụng giáo viên các cấp học (mầm non, tiểu học, trung học sơ sở) trong huyện gặp nhiều khó khăn. Trang thiết bị phục vụ dạy và học ở một số cơ sở giáo dục còn chưa đồng bộ, một số trường học còn thiếu phòng chức năng, thiếu phòng bộ môn. Việc bố trí giáo viên giảng dạy liên môn theo chương trình giáo dục phổ thông gặp khó khăn. 

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát yêu cầu huyện Tiên Lữ làm rõ một số nội dung liên quan đến khó khăn, vướng mắc về vấn đề huy động nguồn kinh phí cho việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018. Công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giáo viên cốt cán, công tác tuyển dụng biên chế giáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy cho chương trình giáo dục phổ thông 2018…

Đại diện lãnh đạo huyện Tiên Lữ cùng các phòng chức năng của huyện đã giải trình làm rõ một số ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đề nghị huyện Tiên Lữ tiếp tục thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tăng cường hơn nữa nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đội ngũ nhà giáo là yếu tố then chốt quyết định đến thành công của chương trình giáo dục, vì thế, huyện cần quan tâm hơn nữa đến chế độ đãi ngộ, công tác tuyển dụng biên chế, bồi dưỡng chuyên môn để giáo viên yên tâm công tác… Đối với kiến nghị của huyện, đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo và kiến nghị với Quốc hội xem xét giải quyết.

Theo kế hoạch, ngày 14/3 đoàn giám sát tiếp tục làm việc với một số trường học trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

Nguồn tin: baohungyen.vn