Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII)

Ngày 3/3, tại Công an tỉnh, Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Công an Trung ương do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2019 – 2022 (Kết luận số 44-KL/TW).

Các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban, sở, ngành tỉnh làm việc với đoàn.

Các đại biểu dự buổi kiểm tra
 

Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 157-KH/TU ngày 4/4/2019 về lãnh đạo và triển khai đến các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để thực hiện; đồng thời giao Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận số 44-KL/TW. Trong 3 năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai rộng khắp, gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận của các cấp, các ngành và địa phương. Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh có 2.521 lượt khu dân cư, 475 lượt xã, phường, thị trấn, 1.414 lượt cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; duy trì hoạt động của 863 hòm thư tố giác tội phạm; quần chúng Nhân dân đã cung cấp 6.052 tin báo, trong đó có 4.146 tin có giá trị giúp cơ quan Công an xác minh, điều tra, khám phá 2.638 vụ. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 900 mô hình, tổ tự quản về an ninh trật tự, 72 cụm liên kết an toàn về an ninh, trật tự, 776 tổ hòa giải…

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đề nghị tỉnh làm rõ thêm một số nội dung như: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; việc thực hiện Đề án bố trí công an chính quy đảm nhận  các chức danh Công an xã, thị trấn; kết quả thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của các ban, sở, ngành tỉnh; tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và quản lý người nghiện ma túy tại cộng đồng; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo… Các nội dung đều được các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh báo cáo cụ thể. 

Phát biểu kết luận kiểm tra, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự triển khai hiệu quả của UBND tỉnh trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều mô hình, cách làm hay có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật. Đồng thời gợi mở một số nhiệm vụ, giải pháp để Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả, toàn diện các nội dung, yêu cầu của Kết luận số 44-KL/TW. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền và sự tham mưu của lực lượng công an. Tỉnh ủy Hưng Yên cần đổi mới lãnh đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh là chuyển đổi nhanh cơ cấu kinh tế, tốc độ đô thị hóa cao; quan tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong lực lượng công nhân, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; quan tâm, chăm lo lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó xác định lực lượng nòng cốt là công an xã, thị trấn chính quy.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa lĩnh hội và tiếp thu ý kiến chỉ đạo, những gợi mở của Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Những ý kiến chỉ đạo, gợi mở sẽ được tỉnh cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về bảo đảm an ninh, trật tự; xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên liên tục; thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với những nội dung thiết thực, sáng tạo và phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa bàn, lĩnh vực… 

Nguồn tin: baohungyen.vn