Công văn của Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

Ngày 28/7/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn số 4018/BYT-DP gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát đối tượng, lập kế hoạch triển khai và tổ chức tiêm ngay cho các nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 về hướng dẫn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và Công văn 3896/BYT-DP ngày 22/7/2022 về tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19.

- Quan tâm và chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp, giao chỉ tiêu tiêm chủng cho từng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm các mũi vắc xin phòng Covid-19 an toàn cho các nhóm đối tượng để cơ bản hoàn thành tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt nhóm trẻ có nguy cơ cao (trẻ béo phì, mắc bệnh nền, suy giảm miễn dịch...), tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên và mũi 4 cho các đối tượng có chỉ định theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn; quán triệt, đảm bảo nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, sử dụng hiệu quả số vắc xin được phân bổ.

- Chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Chính phủ nếu để xảy ra tình trạng vắc xin quá hạn phải hủy bỏ trong khi vẫn còn đối tượng có chỉ định nhưng chưa được tiêm chủng hoặc không nhận vắc xin để xảy ra dịch trên địa bàn.

Anh Duy