Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Mỹ Hào

Ngày 24.6, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Mỹ Hào tổ chức hội nghị lần thứ 11 nhằm đánh giá công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; thảo luận các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị
 

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện chủ đề năm 2022 là “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”; xây dựng, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chương trình, đề án trên các lĩnh vực. Đảng ủy các xã, phường ký cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong năm. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt gần 15.550 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2021, đạt gần 47% kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1.420 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước và bằng 97% kế hoạch tỉnh giao. Thị xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện gần 40 công trình đầu tư hạ tầng giao thông và đô thị…

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, tập trung làm rõ các nội dung: Công tác quản lý đất đai; bảo đảm vệ sinh môi trường và xử lý rác thải; công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, giải phóng mặt bằng các dự án; đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông; việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy Mỹ Hào Trần Thị Thanh Thủy yêu cầu: Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp trong thị xã tiếp tục tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa bảo đảm cơ cấu hợp lý và khung thời vụ tốt nhất; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển chăn nuôi, thủy sản; tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đầu tư trên địa bàn thị xã; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, quảng bá sản phẩm thế mạnh của địa phương; tiếp tục thực hiện tốt quản lý trật tự xây dựng đô thị, quản lý quy hoạch phát triển đô thị; thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, tạo nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách nhà nước. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở, nhất là người đứng đầu  phải quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022; tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; triển khai tổ chức tốt “Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã”; tập trung chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở...

Nguồn tin: baohungyen.vn