Đảm bảo chất lượng trong công tác quy hoạch

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát lại phần nhiệm vụ, giải pháp; cần tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ lập, duyệt quy hoạch, đảm bảo chất lượng của các quy hoạch.

 Toàn cảnh phiên họp của UBTVQH chiều 25/4. Ảnh: QH

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10, chiều 25/4 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

Trình bày báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh – Phó trưởng Đoàn thường trực Đoàn giám sát đã chỉ ra các kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, trong quy định của pháp luật, trong tổ chức thực hiện; nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và đưa ra kiến nghị giải pháp.

Trên cơ sở kết quả giám sát đã được đề cập ở trên, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác lập quy hoạch, Đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch và một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Trong đó, có các giải pháp cần thiết phải triển khai ngay để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc lập quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030.

Sau khi nghe báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về nội dung, hồ sơ, tài liệu, báo cáo giám sát, dự thảo Nghị quyết để bảo đảm đủ điều kiện trình Quốc hội.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, do đây là nghị quyết đặc thù, ngoài phản ánh kết quả giám sát như thông thường, nghị quyết còn có những nội dung quan trọng là các giải pháp trước mắt và lâu dài để lập, duyệt được các quy hoạch và hoàn thiện chính sách pháp luật về quy hoạch và định hướng để tổng kết, đánh giá và hoàn thiện chính sách pháp luật về quy hoạch.

Các ý kiến tại phiên họp đều đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Đoàn giám sát, phối hợp với các cơ quan Chính phủ, đầu mối là Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong điều kiện bộn bề công việc cùng với tác động rất nặng nề của COVID-19; ghi nhận công tác triển khai giám sát được tổ chức công phu được trao đổi nhiều vòng, nhiều lần, kỹ lưỡng từ đề cương giám sát.

Nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, chính nhờ cách thức tiến hành hoạt động giám sát được tiến hành bài bản, cẩn trọng, chi tiết, do đó mặc dù là chuyên đề giám sát khó nhưng các cơ quan đã đồng thuận trong nhiều nội dung nhận định, đánh giá, kiến nghị. Trong đó có việc cần thiết ban hành Nghị quyết giám sát của Quốc hội.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao kết quả giám sát, báo cáo giám sát và biểu dương Đoàn giám sát đã đổi mới trong hoạt động giám sát, nỗ lực, quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của tại phiên họp để hoàn thiện báo cáo đầy đủ các phụ lục, báo cáo tóm tắt và video; lưu ý về kết cấu nội dung của báo cáo để nêu bật được những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, đặc biệt là làm rõ các nguyên nhân, trách nhiệm, kiến nghị, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp bảo đảm thể hiện cô đọng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đề nghị Đoàn giám sát, Tổ giúp việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, tiếp tục rà soát lại phần nhiệm vụ, giải pháp để thiết kế đầy đủ các quy định bao quát và vướng mắc cần tháo gỡ ngay để đẩy nhanh tiến độ lập, duyệt quy hoạch, đảm bảo chất lượng của các quy hoạch.

Theo đó, những vấn đề nào đã rõ, đã chín và cần thiết, cấp bách sẽ phải giải quyết; những vấn đề nghiên cứu lâu dài thì nghiên cứu cẩn trọng và sẽ có đề xuất giải pháp cụ thể. Đề nghị Chính phủ phối hợp chuẩn bị với các cơ quan của Quốc hội để sớm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để bảo đảm các yêu cầu đề ra./.

Nguồn tin: dangcongsan.vn