Thông tin tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (Bản tin 6h ngày 12/01/2022)

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên thông tin tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch cụ thể như sau:

Số ca mắc mới: 347

Tổng số ca mắc từ đợt dịch thứ 4 từ ngày 29/4/2021 là: 8775 ca.
- Số ca đang điều trị: 5021
- Số ca khỏi, ra viện: 3740
- Số tử vong: 11 ca: 08 tử vong tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương 
( Yên Mỹ 01 ca, TP Hưng Yên 03 ca, Ân Thi 03 ca, Mỹ Hào 01) 02 ca trong tỉnh (Tiên Lữ 01, Văn Lâm 01, Mỹ Hào 01).

Nguồn tin: Sở Y tế