Kiểm soát người về từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các địa phương có dịch

Ngày 06/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1447/UBND-KGVX về việc kiểm soát người về từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các địa phương có dịch.

Theo đó, trước tình hình dịch diễn biến hết sức phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam; để tiếp tục chủ động kiểm soát triệt để các nguồn lây từ bên ngoài, UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh:

- Từ 00h00 ngày 07/7/2021: Kiểm soát chặt chẽ người về từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các địa phương có dịch, yêu cầu khai báo y tế, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và tự cách ly ở nhà 21 ngày.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt các phương tiện giao thông vào tỉnh, nhất là các phương tiện từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các địa phương có dịch.

- Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người về từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các địa phương có dịch theo hình thức tự trả phí.

- UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, Tổ phòng, chống dịch cơ sở rà soát, nắm chắc tình hình dân cư, kịp thời phát hiện người từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các địa phương có dịch về địa bàn; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Toàn văn Công văn số 1447/UBND-KGVX.

Duy Tùng