Các địa phương tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

* Ngày 15.6, Ủy ban bầu cử thành phố Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử thành phố, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Ngày bầu cử đã diễn ra thuận lợi và an toàn ở các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố. 99,35% số cử tri toàn thành phố đi bầu cử. Không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải tiến hành bầu cử lại, bầu thêm hoặc bị hủy kết quả bầu cử. Kết quả, số đại biểu Quốc hội trúng cử là 3 người; đại biểu HĐND tỉnh trúng cử 5 người; đại biểu HĐND thành phố trúng cử 31 người; đại biểu HĐND cấp xã trúng cử 395 người. Các điều kiện về cơ sở vật chất được chuẩn bị chu đáo, công tác thông tin liên lạc, an toàn giao thông, an toàn dịch bệnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được bảo đảm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, nhân dân và cử tri thành phố đã góp phần vào sự thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi HĐND các cấp phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động. Mỗi đại biểu HĐND cần nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, góp phần vào thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xứng đáng với niềm tin và mong đợi của nhân dân. Trước mắt, chuẩn bị tốt các nội dung và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp…

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen tặng các tập thể của thành phố Hưng Yên


Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của thành phố được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

* Ngày 15.6, Ủy ban bầu cử huyện Tiên Lữ tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Xuân Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Hưng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Ủy ban bầu cử huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện đúng theo quy trình, quy định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử được triển khai sớm, nghiêm túc, an toàn, đồng bộ, kịp thời; công tác nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ, đúng luật, bảo đảm quy trình, coi trọng tiêu chuẩn, chất lượng, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần; công tác tuyên truyền được triển khai tới các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót; kịp thời giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình diễn ra bầu cử được thực hiện nghiêm túc... Nhờ vậy, cuộc bầu cử trên địa bàn huyện đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, kỷ cương, đúng pháp luật.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Xuân Tiến trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 98,05%. Kết quả bầu cử, số đại biểu Quốc hội trúng cử là 2 người, đại biểu HĐND tỉnh trúng cử là 4 người, đại biểu HĐND huyện trúng cử là 30 người, đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn trúng cử là 371 người. Các đại biểu trúng cử đều đạt tỷ lệ phiếu bầu cao; trên địa bàn huyện không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu lại, bầu thêm.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của huyện đã được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

* Ngày 15.6, Ủy ban bầu cử huyện Văn Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Ủy ban bầu cử huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện đúng theo quy trình, quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bầu cử được tăng cường; công tác an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, y tế được bảo đảm; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và kiểm tra, giám sát tình hình chuẩn bị bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Quá trình diễn ra bầu cử, các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu và cử tri thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Nhờ vậy, cuộc bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, dân chủ, kỷ cương, đúng pháp luật. 

Huyện Văn Giang có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 98,82%. Kết quả bầu cử, số đại biểu Quốc hội trúng cử là 2 người, đại biểu HĐND tỉnh trúng cử là 5 người, đại  biểu HĐND huyện trúng cử là 32 người, đại biểu HĐND cấp xã trúng cử là 292 người. Các đại biểu trúng cử đều đạt tỷ lệ phiếu bầu cao. Trên địa bàn huyện có 1 tổ bầu cử thuộc xã Tân Tiến phải tổ chức bầu thêm.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

* Ngày 15.6, Ủy ban bầu cử huyện Phù Cừ tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Cấp ủy chính quyền, Ủy ban bầu cử huyện đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn triển khai công tác bầu cử; các bước trong quy trình bầu cử được triển khai đúng luật, bảo đảm tiến độ. Công tác tuyên truyền, cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo; trước, trong và sau cuộc bầu cử, an ninh trật tự trên địa bàn huyện ổn định. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện tốt, bảo đảm an toàn cho cử tri thực hiện quyền bầu cử an toàn và thuận lợi tại các khu vực bỏ phiếu. 

Trong ngày bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,17%. Kết quả bầu cử, số đại biểu Quốc hội trúng cử là 2 người, đại biểu HĐND cấp tỉnh trúng cử là 3 người, đại biểu HĐND cấp huyện trúng cử là 30 người, đại biểu HĐND cấp xã trúng cử là 346 người.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

* Ngày 15.6, Ủy ban bầu cử huyện Ân Thi tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự  tỉnh. 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Ân Thi được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đúng pháp luật, thời gian quy định, bảo đảm dân chủ, an toàn, tiết kiệm. Tình hình an ninh trật tự, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được bảo đảm trong suốt thời gian tiến hành các bước của cuộc bầu cử và ngày bầu cử. Cuộc bầu cử trên địa bàn huyện đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Huyện có 152 khu vực bỏ phiếu. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 97,84%. Kết quả bầu cử, số đại biểu Quốc hội trúng cử là 2 người, đại biểu HĐND tỉnh trúng cử là 6 người, đại  biểu HĐND huyện trúng cử là 33 người, đại biểu HĐND cấp xã trúng cử là 519 người. 

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được các cấp khen thưởng.

* Ngày 15.6, Ủy ban bầu cử thị xã Mỹ Hào tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào.

Đồng chí Bí thư Thị ủy Mỹ Hào Trần Thị Thanh Thủy và đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Sảng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

Thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thị xã Mỹ Hào đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kế hoạch và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; chỉ đạo và tiến hành các bước đúng trình tự, quy định; dân chủ, đúng luật, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với đó, thị xã Mỹ Hào đã chú trọng công tác tuyên truyền, tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Cuộc bầu cử đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 98%. Kết quả bầu cử, số đại biểu Quốc hội trúng cử là 2 người, đại biểu HĐND tỉnh trúng cử là 5 người, đại  biểu HĐND thị xã trúng cử là 32 người, đại biểu HĐND cấp xã trúng cử là 291 người. 

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn tin: baohungyen.vn