Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tỉnh Hưng Yên

Ngày 08/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1185/UBND-KGVX về việc lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

- Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tỉnh Hưng Yên được tổ chức vào ngày 16, 17 và 18 tháng 6 năm 2021.

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh Covid-19 cho Kỳ thi nhằm tổ chức Kỳ thi đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo Kế hoạch, Quy chế thi, đảm bảo an toàn cho thí sinh và lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Kỳ thi; lập danh sách cán bộ, giáo viên tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Kỳ thi, gửi Sở Y tế trước ngày 10/6/2021 để tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2.

- Giao Sở Y tế: Tổ chức thực hiện công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lực lượng cán bộ, giáo viên tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Kỳ thi 3 ngày trước lịch thi; cử lực lượng y tế hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm thi.

Toàn văn Công văn số 1185/UBND-KGVX.

Duy Tùng