Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 28/5/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Công điện số 1093/CĐ-CTUBND về việc chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Công điện, nhằm tiếp tục chủ động phòng, chống dịch hiệu quả, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất; hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa nông sản, thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương, Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp; các Thông báo của Văn phòng Chính phủ: Số 117/TB-VPCP ngày 20/5/2021, số 120/TB-VPCP ngày 24/5/2021; chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; thực hiện đầy đủ trách nhiệm; hoàn thiện và sẵn sàng các phương án chủ động ứng phó linh hoạt với các tình huống dịch bệnh; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, không tụ tập đông người, thực hiện khai báo y tế (5K) và các biện pháp phòng, chống dịch khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Về tăng cường phòng, chống dịch trong doanh nghiệp, khu công nghiệp: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp hoàn thiện ngay phương án phòng, chống dịch trong doanh nghiệp, xong trước ngày 02/6/2021; khẩn trương thành lập các Tổ An toàn Covid tại nơi làm việc theo hướng dẫn tại Công văn số 4150/BYT-MT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế; yêu cầu doanh nghiệp sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin phòng, chống dịch theo quy định của Công điện.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương xây dựng mức giá tạm thời tối đa cho dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người lao động tại doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/5/2021; chủ động tham mưu mở rộng thêm cơ sở xét nghiệm để tăng cường năng lực xét nghiệm.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phòng, chống dịch:

+ Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, siêu thị, chợ, chung cư, khách sạn, cơ sở lưu trú, cửa hàng, nhà hàng, quán ăn, uống, phương tiện vận chuyển công cộng… (sau đây viết tắt là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp): Yêu cầu người đến phải thực hiện khai báo y tế qua một trong các ứng dụng sau: NCOVI, Bluezone, tokhaiyte.vn, QR code; thực hiện nghiêm việc tự đánh giá, cập nhật mức độ an toàn lên trang AntoanCovid.vn trước ngày 02/6/2021. Đối với doanh nghiệp, thực hiện thêm việc cập nhật định kỳ Báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trực tuyến Atalink.

+ Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phòng, chống dịch; thành lập Tổ kiểm soát thông tin để theo dõi, phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch.

+ Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ, địa bàn quản lý chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện ngay việc đánh giá an toàn Covid theo quy định.

- Về quản lý người, phương tiện từ vùng có dịch về tỉnh:

+ UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường kiểm soát chặt chẽ, di biến động dân cư trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân từ các địa phương khác về, nhất là từ các tỉnh, các vùng đang có dịch.

+ Người từ tỉnh ngoài trở về Hưng Yên phải thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe theo quy định. Người từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và vùng có dịch về tỉnh phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm việc tự cách ly tại nhà trong 21 ngày, tự cập nhật sức khỏe hằng ngày lên trang tokhaiyte.vn; đồng thời thông báo cho trưởng thôn, Tổ dân phố ngay khi về tỉnh để thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

+ Công an tỉnh tăng cường bố trí lực lượng rà soát, truy vết thần tốc các đối tượng nguy cơ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý chặt chẽ phương tiện từ vùng có dịch về tỉnh, đồng thời đảm bảo không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, tạo điều kiện cho tất cả các xe chở hàng hóa, nông sản, nguyên vật liệu.

- Về Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất lịch thi Tuyển sinh lớp 10 THPT và việc tổ chức xét nghiệm, tiêm phòng cho lực lượng giáo viên và các lực lượng liên quan thực hiện nhiệm vụ tại các Kỳ thi trên; báo cáo UBND tỉnh.

- Toàn tỉnh tiếp tục thực hiện việc tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu, hoạt động tập trung đông người theo chỉ đạo tại các Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 860/CĐ-CTUBND ngày 30/4/2021, số 864/CĐ-CTUBND ngày 04/5/2021 và số 883/CĐ-CTUBND ngày 06/5/2021.

- Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện thực hiện kiểm tra toàn bộ các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý được đánh giá “có rủi ro”, “không an toàn” và đơn vị không cập nhật mức độ an toàn lên trang AntoanCovid.vn trước ngày 10/6/2021; kiên quyết dừng hoạt động đối với đơn vị không đảm bảo an toàn, không cập nhật mức độ an toàn lên hệ thống; đồng thời xử lý nghiêm hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Nội dung chi tiết tại Công điện số 1093/CĐ-CTUBND.

Duy Tùng