Kiểm tra công tác bầu cử tại các huyện Ân Thi, Yên Mỹ, Văn Lâm

* Ngày 28.4, Tổ kiểm tra số 2 thuộc Đoàn kiểm tra số 3 của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm tổ trưởng đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Ân Thi.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Ân Thi, thời gian qua, huyện đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, kịp thời triển khai công tác bầu cử tại địa phương bảo đảm trình tự thời gian, đúng quy định của pháp luật; tổ chức các hội nghị hiệp thương bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, số người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 55 người; số người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 893 người. Huyện có phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa điểm bỏ phiếu. Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động về bầu cử phong phú. Huyện đang chuẩn bị niêm yết danh sách, tiểu sử người ứng cử và tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp vận động bầu cử.

Tại buổi làm việc, thành viên trong tổ đề nghị huyện làm rõ hơn một số nội dung như: Tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử; cách thức niêm yết danh sách cử tri; chuẩn bị cơ sở vật chất cho các địa điểm bỏ phiếu…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh ghi nhận kết quả của huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm nghiêm túc, bài bản, chủ động và đúng luật định; hoàn thành các nội dung công việc theo mốc thời gian và quy định hiện hành của pháp luật. Đồng thời lưu ý, căn cứ mốc thời gian quy định, huyện tiến hành các nội dung tiếp theo đúng trình tự; kiểm tra công tác bầu cử ở cơ sở gắn với việc hướng dẫn thực hiện các nội dung công việc; tập trung công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết địa điểm bỏ phiếu; tập huấn nghiệp vụ bầu cử…

Trước khi làm việc với Uỷ ban bầu cử huyện Ân Thi, tổ kiểm tra đã kiểm tra công tác bầu cử tại các xã: Hồng Quang, Tiền Phong, Đa Lộc.

* Ngày 28.4, Tổ kiểm tra số 1 thuộc Đoàn kiểm tra số 3 của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm tổ trưởng đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Yên Mỹ. 

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Yên Mỹ, thời gian qua, huyện đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, kịp thời triển khai công tác bầu cử tại địa phương bảo đảm trình tự thời gian, đúng quy định của pháp luật; tổ chức các hội nghị hiệp thương bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật. Số người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 56 người; số người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 745 người. Huyện đã thành lập 128 khu vực bỏ phiếu. Các địa điểm bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất; có phương án bảo đảm an toàn về an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19. Các địa phương của huyện đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri. Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động về bầu cử được triển khai bằng nhiều biện pháp phong phú, thiết thực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm… Huyện đang gấp rút chuẩn bị niêm yết danh sách người ứng cử và tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp vận động bầu cử… 

Làm việc tại huyện Yên Mỹ, các thành viên trong tổ kiểm tra đề nghị huyện làm rõ hơn một số nội dung như: Việc thành lập tổ bầu cử; việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; việc niêm yết, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri; công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, y tế; chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử…

Phát biểu tại cuộc kiểm tra, đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu huyện Yên Mỹ trong thời gian tới cần tiếp tục bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử bảo đảm đúng luật định, đúng quy trình các bước, không để xảy ra sai sót. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử. Chuẩn bị tốt các hội nghị để người ứng cử tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Tập trung nắm bắt, dự báo tình hình nhân dân, nhất là những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, địa bàn đông dân cư, nơi có tỷ lệ gia tăng dân số cơ học cao; chủ động các phương án xử lý khi có tình huống phát sinh và lưu ý để cử tri vãng lai được thực hiện quyền công dân của mình theo đúng luật định...  

Trước khi làm việc với Uỷ ban bầu cử huyện Yên Mỹ, tổ kiểm tra đã kiểm tra công tác bầu cử tại các xã: Yên Hoà, Yên Phú, Hoàn Long.

* Ngày 28.4, Đoàn kiểm tra số 5 của Ủy ban bầu cử tỉnh đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các xã: Trưng Trắc, Tân Quang, Đình Dù, Minh Hải, Chỉ Đạo và Lạc Đạo (Văn Lâm). 

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử các xã, việc thành lập tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu được thực hiện  theo đúng quy định. UBND các xã đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã và các khu vực bỏ phiếu bảo đảm đúng thời gian. Các khu vực bỏ phiếu được bố trí ở vị trí thuận lợi và bảo đảm về cơ sở vật chất để tạo thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, y tế được tăng cường…

Làm việc với Ủy ban bầu cử các xã, các thành viên trong các tổ công tác đề nghị làm rõ hơn một số nội dung như: Việc thành lập tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND; việc lập và niêm yết danh sách cử tri; công tác thông tin tuyên truyền; chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử… Đồng thời, giải đáp, hướng dẫn địa phương giải quyết những vướng mắc trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Tại buổi làm việc, đại diện các tổ công tác đề nghị: Thời gian tới, các địa phương tiếp tục triển khai công tác bầu cử bảo đảm trình tự, đúng thời gian quy định; xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị để những người ứng cử đại biểu HĐND tại các đơn vị bầu cử tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử theo quy định; nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử; xây dựng phương án bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19...

Nguồn tin: baohungyen.vn