Tiên Lữ: Tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Đến ngày 22.4, Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Tiên Lữ tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở 3 xã: Dị Chế, Hải Triều, Lệ Xá. Qua đó nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri... 

Dự kiến, Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện sẽ hoàn thành việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử cho người dân ở 15/15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong tháng 4.

Nguồn tin: baohungyen.vn