Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bầu cử và việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy, cán bộ tại huyện Tiên Lữ

Ngày 8.4, Tổ giám sát số 1 thuộc Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Tổ trưởng đã giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và cán bộ sau Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020- 2025 tại huyện Tiên Lữ.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội  các cấp trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐND huyện Tiên Lữ được bầu 30 đại biểu; HĐND cấp xã được bầu 378 đại biểu. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, số người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 53 người, cấp xã là 724 người. 

Hiện các địa phương đang tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, đồng thời tiến hành thẩm tra tiêu chuẩn chính trị những người ứng cử. Công tác kiểm tra giám sát, bảo đảm an ninh trật tự... được chú trọng. 

Sau Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020- 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy và các địa phương đã sớm kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và cán bộ cơ bản theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo các xã: Minh Phượng và Hải Triều báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy, cán bộ sau đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Hưng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai các bước tiếp theo trong quy trình bầu cử cần tiếp tục được tăng cường. Trong đó cần kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, điểm bỏ phiếu, hòm phiếu, danh sách cử tri để sớm niêm yết công khai; đẩy nhanh việc thẩm tra tiêu chuẩn chính trị của người ứng cử. Bên cạnh đó chú trọng kiểm tra, giám sát công tác bầu cử; các khu vực bỏ phiếu được kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đối với việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy, cán bộ sau đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lữ cần chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với các địa phương có phương án kiện toàn những chức danh còn khuyết; giải quyết chế độ phù hợp với cán bộ không tái cử, nghỉ công tác trước tuổi…

Nguồn tin: baohungyen.vn