Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND tại huyện Khoái Châu

Ngày 30.3, Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với huyện Khoái Châu nhằm khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 7.5.2020 của HĐND tỉnh khóa XVI quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 277).
 

Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh làm việc tại xã Đông Kết (Khoái Châu)

Theo báo cáo của huyện Khoái Châu, đến nay, 25/25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện kiện toàn, sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo phương án được UBND huyện phê duyệt. Hiện số người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong huyện là 272 người, giảm 8 người; ở thôn còn 880 người, giảm 386 người so với trước khi thực hiện Nghị quyết số 277. Để nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, huyện đã tổ chức 16 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 1.539 lượt cán bộ. Công tác xét duyệt chi trả phụ cấp và các chế độ hỗ trợ được thực hiện kịp thời. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 277 góp phần tạo sự chủ động cho địa phương trong việc bố trí, sắp xếp, thực hiện công tác cán bộ; giảm số người tham gia các chức danh không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, nâng cao mức phụ cấp cho người đảm nhận các chức danh trên.

Huyện Khoái Châu đề xuất tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; có hướng dẫn riêng đối với các thôn có quy mô dân số lớn; điều chỉnh mức phụ cấp đối với chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố… Trước đó, Đoàn khảo sát đã tiến hành khảo sát thực tế việc thực hiện Nghị quyết số 277 tại thị trấn Khoái Châu và xã Đông Kết.

Phát biểu kết luận tại các điểm làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Văn Khuê đề nghị huyện Khoái Châu tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 277 của HĐND tỉnh; đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của địa phương để tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét, giải quyết.

Nguồn tin: baohungyen.vn