Tập huấn công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 23.1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho lãnh đạo, ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và 161 xã, phường, thị trấn. Đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026 chủ trì hội nghị.
 

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị được quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 9.9.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai Kế hoạch số 76/KH-MTTQ-BTT ngày 23.1.2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh “Tham gia thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”. 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung liên quan về: Tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; công tác tổ chức các hội nghị hiệp thương; tổ chức hội nghị cử tri; tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; công tác kiểm tra, giám sát; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư về bầu cử…