Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra

Chiều ngày 12/01, ngành Thanh tra tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị, cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam dự và chủ trì hội nghị, cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2016-2020 ngành Thanh tra đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Cụ thể: ngành Thanh tra đã góp phần quan trọng trong phòng ngừa tham nhũng và trong phát hiện, xử lý tham nhũng. Số tiền phát hiện vi phạm tăng 134%, số tiền kiến nghị thu hồi tăng trên 83%, tỷ lệ thu hồi về tiền tăng lên 5,7 lần, số vụ việc và số đối tượng chuyển cơ quan điều tra xử lý tăng 56% và 92%.

Năm 2020, toàn ngành đã triển khai 6.199 cuộc thanh tra hành chính và 181.227 cuộc thanh tra; phát hiện vi phạm kinh tế 86.369 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 23.843 tỷ đồng, 830 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 2.123 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 90.193 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 7.164 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý 97 vụ, 99 đối tượng. Toàn ngành đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.465 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 9.143 tỷ đồng, 148 ha đất, đôn đốc xử lý 1.066 tập thể, 3.658 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 12 vụ, 12 đối tượng.

Tại hội nghị, các địa phương đã phát biểu tham luận tập trung vào các nội dung: công tác tiếp công dân; công tác phòng, chống tham nhũng; hoạt động thanh tra trong ngành công an, hoạt động thanh tra chuyên ngành ngành Tài chính; giải quyết khiếu kiện đông người...; nêu các ý kiến, kiến nghị và đề xuất các phương án khắc phục để triển khai nhiệm vụ ngành thanh tra 2021 tốt hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra cần bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan hành chính cùng cấp để xây dựng kế hoạch thanh tra sát, đúng; tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả định hướng kế hoạch thanh tra năm 2021 tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, nhiều dư luận xấu, chú ý công tác thanh tra đột xuất; lựa chọn thanh tra công vụ, đánh giá thực hiện chính sách pháp luật ở những hoạt động quản lý phải trên tinh thần không hình sự hóa các tranh chấp trong lĩnh vực kinh tế và hoạt động thanh tra của các cơ quan chức năng không được chồng chéo để tạo môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, nhất là về việc kiểm soát thu nhập, lợi ích của khu vực ngoài Nhà nước; tích cực hơn nữa trong công tác phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác cải cách hành chính, tổ chức xây dựng đơn vị thanh tra tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả cũng như chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thanh tra; cấp ủy, chính quyền, các bộ cần quan tâm hơn tới hoạt động, tổ chức cán bộ ngành thanh tra, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên sâu sát, chỉ đạo đối với các nhiệm vụ của công tác thanh tra./.

Ngọc Hưng