LayYKien

 

Danh sách văn bản dự thảo trong hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết

Danh sách văn bản dự thảo hết hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Hưng Yên 29/06/2017 Chi tiết
Dự thảo báo cáo sáng kiến thực hiện gửi nhận liên thông các thủ tục hành chính 10/11/2017 Chi tiết
Dự thảo sáng kiến thực hiện liên thông các thủ tục hành chính 10/11/2017 Chi tiết
Công văn xin ý kiến đối với dự thảo báo cáo sáng kiến 10/11/2017 Chi tiết
Lấy ý kiến tham gia để hoàn thiện báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Mỹ Hào đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 10/11/2017 Chi tiết
Công văn về việc lấy ý kiến tham gia để hoàn thiện báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Mỹ Hào đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 10/11/2017 Chi tiết
Xin ý kiến tham gia dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. 20/12/2017 Chi tiết
Đề án Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên 26/07/2018 Chi tiết
Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định sửa đối, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 18/09/2018 Chi tiết
Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 21/09/2018 Chi tiết
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người trái pháp luật; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 15/10/2018 Chi tiết
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 18/10/2018 Chi tiết
Công văn về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 06/11/2018 Chi tiết
Công văn về việc góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Quyết định số 1380/QĐ-TTg 21/11/2018 Chi tiết
Công văn về việc đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Hưng Yên 02/01/2019 Chi tiết
Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. 22/12/2018 Chi tiết
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của tỉnh 29/01/2019 Chi tiết
Tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết điều chỉnh các tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C 30/01/2019 Chi tiết
dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Hưng Yên 15/02/2019 Chi tiết
V/v xin ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh 20/08/2019 Chi tiết
Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công 10/09/2019 Chi tiết
Xin ý kiến dự thảo văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 15/10/2019 Chi tiết
V/v góp ý dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh 10/12/2019 Chi tiết
Xin ý kiến Nhân dân đối với tập thể đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba 10/08/2020 Chi tiết
V/v xin ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 30/08/2020 Chi tiết
V/v góp ý Dự thảo "Kế hoạch thực hiệnQuyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên" 21/06/2021 Chi tiết
Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 12/03/2022 Chi tiết
V/v tham gia góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên (lần 2) 20/07/2022 Chi tiết
V/v lấy ý kiến tham gia dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 10/10/2022 Chi tiết
Tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 31/12/2022 Chi tiết
°
528 người đang online