Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 126/NQ-CP
Ngày ban hành 08/10/2021
Trích yếu Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID 19
Cơ quan ban hành Chính phủ
Lĩnh vực
Loại văn bản Nghị quyết
Tài liệu đính kèm 126_NQ-CP_08102021-signed.pdf
°
967 người đang online