https://dx.gov.vn/
Tình hình giải quyết hồ sơ
Công khai gửi nhận văn bản
/portal/faq
/portal/Pages/kieu-bao-Hung-yen.aspx
 /portal/Pages/Danh-sach-nguoi-phat-ngon.aspx
/portal/Pages/Xin-y-kien-Nhan-dan.aspx
/portal/Pages/2022-3-4/Lay-y-kien-gop-y-vao-du-thao-Quy-hoach-tinh-Hung-Y1n0h9k.aspx
/portal/pages/lay-y-kien.aspx
°
Đánh giá của bạn về chất lượng của dịch vụ công trực tuyến
608 người đã bình chọn
19 người đang online