https://hungyen.gov.vn/portal/Pages/Bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-va-dai-bieu-HDND-.aspx
http://sotttt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Tuyen-truyen-COVID19/default.aspx
http://sotttt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Ung-dung-Bluezone/default.aspx
/portal/faq
http://soldtbxh.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Ho-tro-COVID19/default.aspx

Hàn Quốc kêu gọi nối lại đối thoại Mỹ - Triều về phi hạt nhân hóa (11/05/2021)

Trong bài phát biểu đặc biệt nhân 4 năm nhậm chức, ngày 10/5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông sẽ kêu gọi Mỹ nối lại đối thoại với Triều Tiên khi ông gặp người đồng cấp Mỹ Joe Biden...

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
Đánh giá của bạn về chất lượng của dịch vụ công trực tuyến
339 người đã bình chọn
665 người đang online