https://soldtbxh.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Ho-tro-COVID19/default.aspx
Tình hình giải quyết hồ sơ
Công khai gửi nhận văn bản
/portal/faq
/portal/Pages/kieu-bao-Hung-yen.aspx
 /portal/Pages/Danh-sach-nguoi-phat-ngon.aspx

Chuyển đổi số đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội (25/09/2023)

“Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã đặt ra mục tiêu lớn trong chuyển đổi số quốc gia với tầm nhìn đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và...

/portal/Pages/Xin-y-kien-Nhan-dan.aspx
/portal/Pages/2022-3-4/Lay-y-kien-gop-y-vao-du-thao-Quy-hoach-tinh-Hung-Y1n0h9k.aspx
/portal/pages/lay-y-kien.aspx

Tổng thống Joe Biden đề cao quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc (21/09/2023)

Trong phần mở đầu phát biểu của mình, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nêu đậm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, trong đó nhấn mạnh không ai có thể tưởng tượng có một ngày Tổng thống Hoa Kỳ đứng cạnh Lãnh...

°
Đánh giá của bạn về chất lượng của dịch vụ công trực tuyến
482 người đã bình chọn
99 người đang online