https://hungyen.gov.vn/portal/Pages/Chao-mung-Ky-niem-190-nam-thanh-lap-tinh-80-nam-th.aspx
https://sotttt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Tuyen-truyen-COVID19/default.aspx
http://sotttt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Ung-dung-Bluezone/default.aspx
/portal/faq
https://soldtbxh.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Ho-tro-COVID19/default.aspx

Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi chống kẻ thù chung của nhân loại: đại dịch... (16/09/2021)

Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bắt đầu khóa họp thứ 76 vào ngày 14/9, ngay sau khi bế mạc khóa họp thứ 75, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã kéo dài hơn một năm rưỡi và tác động tới mọi mặt của...

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
Đánh giá của bạn về chất lượng của dịch vụ công trực tuyến
370 người đã bình chọn
733 người đang online