Thực hiện Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 30/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày 06 - 02 - 2024
Lượt xem: 900
100%

Ngày 06/02/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 314/UBND-NC về việc thực hiện Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 30/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

        Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố: Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 30/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024.

         Chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về việc đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

         Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương; bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, nhất là các cơ sở thờ tự; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, biến tướng, lệch chuẩn xã hội, lợi dụng các hoạt động tâm linh nhằm trục lợi; không đốt mã, vàng mã tràn lan gây tốn kém, lãng phí hoặc không đúng nơi quy định tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.

         Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc quản lý và tổ chức các lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc; không để diễn ra việc lợi dụng lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi hoặc tuyên truyền, thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan, trái thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến văn hóa, xã hội và an ninh, trật tự.

         Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm đưa các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, lành mạnh, thuần túy tín ngưỡng, tôn giáo, tuân thủ pháp luật, theo đúng Hiến Chương, Điều lệ, tôn chỉ, mục đích của tổ chức tôn giáo và thực hiện theo đúng phương châm hành đạo, gắn bó, đồng hành với dân tộc, phát huy nguồn lực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện, có biện pháp xử lý nghiêm những hoạt động tín ngưỡng biến tướng, lệch chuẩn, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi hoặc các hoạt động mê tín dị đoan ảnh hưởng đến văn hóa truyền thống, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

         Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của Nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội; về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống; không đốt mã, vàng mã tràn lan gây tốn kém, lãng phí, bảo đảm an toàn, tiết kiệm bảo vệ môi trường.

         Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín, di đoan, cờ bạc; tổ chức lễ hội phải đúng quy định của pháp luật, không tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí thời gian, tiền bạc của Nhân dân, xã hội và Nhà nước.

         Nội dung chi tiết tại Công văn số 314/UBND-NC.

Tin liên quan

Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn...(06/02/2024 6:50 SA)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài(25/01/2024 10:17 SA)

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi(27/11/2023 7:34 SA)

Tăng cường công tác quản lý điểm đến trong lĩnh vực du lịch(13/11/2023 7:32 SA)

Triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thị trường...(31/10/2023 6:57 CH)

Tin mới nhất

Triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2024(29/02/2024 7:40 SA)

Công điện biểu dương cán bộ, Nhân dân lực lượng vũ trang tỉnh; các huyện, thị xã thành phố giao...(27/02/2024 8:05 SA)

Công điện về tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc có liên quan đến định mức, đơn giá xây...(07/02/2024 8:03 SA)

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản...(07/02/2024 7:38 SA)

Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng, chống bạo lực học...(06/02/2024 7:45 SA)

°
162 người đang online