Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Đăng ngày 01 - 02 - 2024
Lượt xem: 235
100%

Ngày 30/1/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 234/UBND-NC về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; chủ động nắm bắt, theo dõi tình hình tổ chức các hoạt động, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn đúng quy định của pháp luật, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán của địa phương, tránh phô trương, hình thức, lãnh phí; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội đặc biệt là các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí hoặc tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo. Tăng cường công tác tại cơ sở, không để xảy ra các sơ hở, thiếu sót, bị động, bất ngờ để các đối tượng cực đoan tạo cớ, gây dư luận xấu trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024;

Chủ động hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, các quy định của pháp luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi về tâm linh tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng; không để các đối tượng lợi dụng, tuyên truyền, kích động tụ tập đông người, gây phức tạp về an ninh trật tự; bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường tại các cơ sở thờ tự nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024;

Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội tôn giáo, lễ hội tín ngưỡng, lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với nếp sống văn hóa, truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc; cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cấp, các cơ quan, đơn vị chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín... Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các sở, ban, ngành chức năng có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng và tổ chức lễ hội; hướng dẫn về quy mô, hình thức tổ chức hoạt động tín ngưỡng và tổ chức lễ hội phù hợp với tình hình của địa phương, bảo đảm tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong lễ hội, quản lý thu, chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội, tiền công đức, tiền tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo đúng quy định của pháp luật;

Tăng cường công tác vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc tiêu biểu và người có uy tín trong các tôn giáo trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; chủ động tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tôn giáo để có biện pháp giải quyết, không để phát sinh phức tạp về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương. Chủ động vận động, phát huy nguồn lực của các tôn giáo trong việc phối hợp với các cấp chính quyền tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết.

Nội dung chi tiết tại Công văn số 234/UBND-NC.

Tin liên quan

Triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2024(29/02/2024 7:40 SA)

Công điện biểu dương cán bộ, Nhân dân lực lượng vũ trang tỉnh; các huyện, thị xã thành phố giao...(27/02/2024 8:05 SA)

Công điện về tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc có liên quan đến định mức, đơn giá xây...(07/02/2024 8:03 SA)

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản...(07/02/2024 7:38 SA)

Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng, chống bạo lực học...(06/02/2024 7:45 SA)

Tin mới nhất

Triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2024(29/02/2024 7:40 SA)

Công điện biểu dương cán bộ, Nhân dân lực lượng vũ trang tỉnh; các huyện, thị xã thành phố giao...(27/02/2024 8:05 SA)

Công điện về tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc có liên quan đến định mức, đơn giá xây...(07/02/2024 8:03 SA)

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản...(07/02/2024 7:38 SA)

Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng, chống bạo lực học...(06/02/2024 7:45 SA)

°
6 người đang online