Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025 tổ chức phiên họp thứ 2

Đăng ngày 05 - 02 - 2024
Lượt xem: 837
100%

Ngày 5/2, Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025 (Ban chỉ đạo tỉnh) tổ chức phiên họp thứ 2 nhằm định hướng các nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC). Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp
Các đại biểu dự phiên họp

Theo báo cáo của Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, ngày 22/1/2024, UBND tỉnh ban hành Phương án số 18/PA-UBND về Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Hưng Yên và đến 31/1/2024 có 6/7 UBND cấp huyện gửi dự thảo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn quản lý. Còn UBND huyện Khoái Châu chưa nộp dự thảo đề án.

Từ nay đến hết tháng 8/2025, có 19 nhiệm vụ  chính trong sắp xếp ĐVHC phải thực hiện. Trong đó có một số nhiệm vụ quan trọng như: Xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025 (hoàn thành trong tháng 2/2024); Xây dựng Đề án tổ chức, sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2023 - 2025 (hoàn thành trong tháng 4/2024); Hoàn thiện Đề án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025 (thời gian hoàn thành ngày 1/5/2024); Hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nội vụ thẩm định Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025 (hoàn thành trước ngày 30/5/2024)...

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã như: Việc quy hoạch tỉnh; điều chỉnh quy hoạch chung của thị xã Mỹ Hào, thành phố Hưng Yên; tiến độ lập quy hoạch chung đô thị và phân loại đô thị (thị trấn) sau sắp xếp và tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo tại một số xã, thị trấn thuộc huyện Khoái Châu, Yên Mỹ...

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình bám sát kế hoạch sắp xếp ĐVHC của tỉnh để triển khai thực hiện; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, kịp thời đôn đốc các địa phương gấp rút hoàn thiện hồ sơ đề án quy hoạch, phương án sắp xếp các ĐVHC. Đối với những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định của Nhà nước về tổ chức đấu thầu tư vấn xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã, thị trấn trong diện sắp xếp, các ngành, địa phương cần nghiên cứu kỹ các quy định để tham mưu với tỉnh bảo đảm kịp thời, đúng quy định và bảo đảm lợi ích chung; các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin tiến độ thực hiện việc sắp xếp ĐVHC của các địa phương, báo cáo tỉnh để có biện pháp tháo gỡ, xử lý kịp thời.

Tin liên quan

Giám sát kết quả triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh tại Sở Xây dựng(04/03/2024 6:39 SA)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự sinh hoạt chi bộ Nho Lâm(04/03/2024 6:37 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban UBND tỉnh với các thành viên(04/03/2024 6:34 SA)

Giám sát kết quả triển khai thực hiện chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ...(01/03/2024 6:59 SA)

Giám sát kết quả triển khai thực hiện chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ...(01/03/2024 6:58 SA)

Tin mới nhất

Giám sát kết quả triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh tại Sở Xây dựng(04/03/2024 6:39 SA)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự sinh hoạt chi bộ Nho Lâm(04/03/2024 6:37 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban UBND tỉnh với các thành viên(04/03/2024 6:34 SA)

Quy định mới về Lễ phục Quân đội(04/03/2024 8:05 SA)

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực...(04/03/2024 8:04 SA)

°
36 người đang online