Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ bàn phương hướng, nhiệm vụ CCHC năm 2024

Đăng ngày 02 - 02 - 2024
Lượt xem: 197
100%

Ngày 2/2, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ bảy bằng hình thức trực tuyến nhằm đánh giá kết quả công tác CCHC năm 2023; bàn phương hướng, nhiệm vụ CCHC năm 2024. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì phiên họp. Dự phiên họp tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

Năm 2023, nhờ sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của các bộ, ngành, địa phương, công tác CCHC đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức, bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ… Trong năm 2023, Chính phủ tổ chức 10 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật; các bộ, ngành tham mưu, trình Chính phủ ban hành 92 nghị định và ban hành theo thẩm quyền 372 thông tư; HĐND và UBND cấp tỉnh ban hành 3.427 văn bản quy phạm pháp luật. 63/63 địa phương công bố danh mục TTHC nội bộ thực hiện tại địa phương. Tỷ lệ số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại các bộ, ngành đạt 28,59%, tại các địa phương đạt 39,48%. Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng và trước hạn tại các bộ, ngành đạt 50,6%, tăng 3,8% so với năm trước; tại các địa phương đạt 90,75%, tăng 1,61% so với năm trước.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu: Năm 2024 các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là người đứng cầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần tập trung cao cho công tác CCHC; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC phải có trọng tâm, trọng điểm. Các bộ, ngành cần chủ động rà soát, tham mưu với Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách nhằm khơi thông các nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng cải cách TTHC, nâng cao đạo đức công vụ, hoạt động hành chính lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh 6 nội dung chính của CCHC. Trong đó, cải cách thể chế để tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho sản xuất, kinh doanh, cải cách TTHC tập trung cho đơn giản hóa TTHC, phân cấp, phân quyền, giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm phiền hà cho người dân; cải cách tổ chức bộ máy hành chính tập trung vào tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức; cải cách chế độ công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ; cải cách tài chính công cần tăng chi đầu tư cho phát triển; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu từng thành viên của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ cần bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ CCHC, kế hoạch CCHC năm 2024 gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 mà Chính phủ đã ban hành và các địa phương thực hiện nghiêm túc lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Tin liên quan

Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính(19/12/2023 8:41 SA)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ sáu(14/11/2023 8:57 SA)

Phiên họp thứ hai Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ(16/10/2023 7:49 CH)

Nâng cao năng lực quản trị và hành chính công (09/11/2022 7:40 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp(15/09/2022 7:06 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hưng Yên năm 2024(27/12/2023 12:50 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên 2024(22/12/2023 7:27 SA)

Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính(19/12/2023 8:41 SA)

Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2023(13/12/2023 2:14 CH)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ sáu(14/11/2023 8:57 SA)

°
51 người đang online