Kế hoạch của UBND tỉnh về cung cấp dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên đến năm 2025

Đăng ngày 19 - 01 - 2024
Lượt xem: 379
100%

Ngày 18/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND cung cấp dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên đến năm 2025.

Theo đó, Kế hoạch nêu rõ mục đích như sau: Triển khai công bố, cung cấp danh mục dữ liệu mở của các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên; kết nối, liên thông, chia sẻ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để cung cấp dữ liệu mở trên hệ thống dữ liệu mở của tỉnh theo đúng quy định; thúc đẩy người dân, doanh nghiệp khai thác dữ liệu mở phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số. Yêu cầu: Tuân thủ các quy định, hướng dẫn kỹ thuật về trao đổi dữ liệu, về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước và phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh Hưng Yên; các nội dung cung cấp dữ liệu phải đảm bảo tuân thủ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; xác định cụ thể trách nhiệm cung cấp, bảo đảm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc quản lý, kết nối, chia sẻ sử dụng dữ liệu. Việc thực hiện cung cấp dữ liệu phải thiết thực, chất lượng, hiệu quả.

Về mục tiêu: Đến hết năm 2025, 100% cơ quan, đơn vị thực hiện cung cấp dữ liệu mở; đến hết năm 2025, 100% dữ liệu mở của các cơ quan, đơn vị được chia sẻ lên Cổng dữ liệu mở tỉnh Hưng Yên đảm bảo đồng bộ và an toàn dữ liệu.

Về các nội dung thực hiện:

Xây dựng, quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn thông tin Hệ thống thông tin dữ liệu mở tỉnh Hưng Yên để cung cấp dữ liệu mở theo Danh mục dữ liệu mở tỉnh Hưng Yên tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này trên Cổng dữ liệu mở tỉnh Hưng Yên với tên miền https://dulieumo.hungyen.gov.vn (dự kiến).

Xây dựng, ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu trên Hệ thống thông tin dữ liệu mở tỉnh Hưng Yên và Cổng dữ liệu mở tỉnh Hưng Yên.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và công bố Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, dịch vụ chia sẻ dữ liệu tỉnh Hưng Yên và cập nhật dữ liệu mở vào Hệ thống thông tin dữ liệu mở tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện các giải pháp khuyến khích cá nhân, tổ chức cung cấp và khai thác dữ liệu mở theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP: Tiếp nhận ý kiến phản hồi của tổ chức, cá nhân để xác định mức độ ưu tiên và thực hiện công bố dữ liệu mở phù hợp với nhu cầu; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong xã hội, cộng đồng thực hiện các hoạt động xây dựng, đóng góp để mở rộng dữ liệu mở.

Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi dữ liệu được quản lý, lưu trữ, xử lý, truyền tải trên hệ thống của mình theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ khi tham gia trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin dữ liệu mở của tỉnh.

Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 12/KH-UBND.

Tin liên quan

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về...(13/02/2024 10:15 SA)

Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh...(05/02/2024 7:57 SA)

Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên năm 2024(22/12/2023 12:39 CH)

Kế hoạch triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(20/11/2023 2:12 CH)

Công điện về tăng cường quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số(20/11/2023 2:02 CH)

Tin mới nhất

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về...(13/02/2024 10:15 SA)

Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh...(05/02/2024 7:57 SA)

Triển khai công tác chuyển đổi số năm 2024(28/12/2023 6:59 SA)

Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên năm 2024(22/12/2023 12:39 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện Đề án số 06 của Chính...(21/12/2023 8:32 SA)

°
87 người đang online