Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 18 - 09 - 2023
Lượt xem: 246
100%

Ngày 15/9/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2513/UBND-NC về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu :

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh như sau: Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 15/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh; Kết hoạch số 175/KH-UBND  ngày 17/11/2021 về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Công văn số 1184/UBND-NC ngày 08/6/2021 về đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 11/01/2023 thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1636/UBND-NC ngày 26/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh;

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên: Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng và đăng, phát tin, bài, phóng sự có nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nội dung tuyên truyền phải thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hiện, tập trung khuyến cáo các nguy cơ cháy, nổ, biện pháp phòng ngừa cháy, thoát hiểm, thoát nạn, ngăn cháy lan, ngăn khói độc khi xảy ra cháy, nổ. Hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng báo cháy App 114 để thông tin cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh nhất khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra;

- Công an tỉnh:

+ Trực tiếp tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn cho 100% hộ gia đình, người làm việc tại các loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao(hoàn thành trước ngày 31/12/2023);

+ Tham mưu thành lập Tổ kiểm tra liên ngành các cấp tổ chức tổng kiểm tra rà soát các yêu cầu về an toàn cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (Chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao trên địa bàn kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm (hoàn thành việc tổng kiểm tra trước ngày 31/10/2023). Trong đó, tập trung các nhiệm vụ: Yêu cầu, hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình: Thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tự tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tập trung một số nội dung: Việc duy trì yêu cầu về ngăn cháy lan, lối khẩn cấp; hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy; hệ thống điện; quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, sạc điện xe máy điện, xe đạp điện; bố trí, sắp xếp vận dụng, phương tiện (ô tô, xe máy...), hành hóa kinh doanh trong nhà bảo đảm ngăn cháy lan; tổ chức lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ trực để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố ngay từ khi mới phát sinh; trang bị hệ thống, thiết bị báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, bình chữa cháy xách tay, dụng cụ tháo dỡ thô sơ... phù hợp với quy mô của nhà, công trình; trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, thống kê danh sách công trình, phân loại các tồn tại, vi phạm theo lĩnh vực xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, điện lực... đề ra các giải pháp tăng cường về phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn với tinh thần hạn chế ảnh hưởng nhu cầu sống chính đáng của người dân và hạn chế đến mức thấp nhất việc xảy ra cháy do nguyên nhân chủ quan của con người.

Nội dung chi tiết tại Công văn số 2513/UBND-NC.

Tin liên quan

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng(30/11/2023 7:56 SA)

Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ...(30/11/2023 7:54 SA)

Nâng cao công tác quản lý về đầu tư, đấu thầu, xây dựng(29/11/2023 3:02 CH)

Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(29/11/2023 7:51 SA)

Chấn chỉnh và tăng cường công tác Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc,...(09/11/2023 2:24 CH)

Tin mới nhất

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng(30/11/2023 7:56 SA)

Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ...(30/11/2023 7:54 SA)

Nâng cao công tác quản lý về đầu tư, đấu thầu, xây dựng(29/11/2023 3:02 CH)

Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(29/11/2023 7:51 SA)

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi(27/11/2023 7:34 SA)

°
194 người đang online