Kế hoạch thực hiện Kết luận số 223-KL/TU ngày 24/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Đăng ngày 09 - 08 - 2023
Lượt xem: 127
100%

Ngày 07/8/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 129/KH-UBND thực hiện Kết luận số 223-KL/TU ngày 24/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm phấn đấu nâng vị trí xếp hạng PCI của tỉnh hưng Yên trong Top dẫn đầu cả nước và trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt; điểm số PCI tăng từ 2,5 điểm đến 3,5 điểm so với năm 2022; Tập trung cải thiện mạnh vào 07 chỉ số thành phần có trọng số lớn trong Chỉ số PCI gồm: Chi phí không chính thức (15%); Tính năng động của chính quyền tỉnh(15%); Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (15%); Tiếp cận đất đai (10%); Cạnh tranh bình đẳng (10%); Đào tạo lao động (10%); Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (10%); Mục tiêu phấn đấu 10 chỉ số thành phần trong năm 2023 đạt mức như sau: Chỉ số “Gia nhập thị trường” đạt từ 6,8 điểm trở lên; Chỉ số “Tiếp cận đất đai” đạt từ 7,8 điểm trở lên; Chỉ số “Tính minh bạch” đạt từ 5,7 điểm trở lên; Chỉ số “Chi phí thời gian” đạt từ 8 điểm trở lên; Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng” đạt từ 7 điểm trở lên; Chỉ số “Tính năng động của Chính quyền” đạt từ 7 điểm trở lên; Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” đạt từ 5,8 điểm trở lên; Chỉ số “Đào tạo lao động” đạt từ 6 điểm trở lên; Chỉ số “Thiết chế và an ninh trật tự” đạt từ 8 điểm trở lên.

Kế hoạch cũng nêu rõ các yêu cầu sau:

- Các cấp chính quyền tiếp tục tự cải thiện và vượt lên chính mình thông qua đổi mới tư duy, điều hành linh hoạt, sáng tạo, xây dựng và quản trị chính quyền hiện đại hơn, cởi mở hơn, thân thiện hơn, mục tiêu trở thành tỉnh có môi trường kinh doanh thuận lợi nhất, là điểm đến mong muốn của mọi nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

- Các sở, ngành, địa phương phải chủ động nghiên cứu sâu các chỉ số, chỉ tiêu thành phần PCI mình được phân công phụ trách; học tập, nghiên cứu các tỉnh, thành phố có điểm số cao, cách làm hay đối với các chỉ số, chỉ tiêu thành phần để xây dựng kế hoạch hành động của ngành, lĩnh vực, địa phương mình đảm bảo tính hiệu quả, thực chất của các giải pháp nâng cao chỉ số thành phần PCI trong thời gian tới.

- Thay đổi mạnh mẽ về thái độ, trách nhiệm, tăng tính chủ động, tác phong trong thực hiện công vụ, giao tiếp với người dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức về tầm quan trọng của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là vì sự phát triển và vị thế của tỉnh Hưng Yên.

- Xây dựng niềm tin giữa các cấp chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.

- Hài hoà phát triển kinh tế và phát triển hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường.

Kế hoạch đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần của chỉ số PCI bao gồm: Nhiệm vụ, giải pháp về công tác chỉ đạo, điều hành; nhiệm vụ, giải pháp về cải cách hành chính; nhiệm vụ, giải pháp cải thiện về tiếp cận đất đai; nhiệm vụ, giải pháp về hỗ trợ doanh nghiệp; nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh về chuyển đổi số; nhiệm vụ, giải pháp về tuyên truyền, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 129/KH-UBND.

Tin liên quan

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp...(15/08/2023 8:24 SA)

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6...(08/08/2023 3:51 CH)

Quyết định về việc ban hành Quy định về xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công các...(05/04/2023 3:32 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm...(13/01/2023 10:02 SA)

Kế hoạch của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên 2023(26/12/2022 3:36 CH)

Tin mới nhất

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ sáu(14/11/2023 8:57 SA)

Phiên họp thứ hai Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ(16/10/2023 7:49 CH)

Phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ(08/09/2023 6:40 SA)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp...(15/08/2023 8:24 SA)

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6...(08/08/2023 3:51 CH)

°
138 người đang online