Hưng Yên phát triển hạ tầng chuyển đổi số

Đăng ngày 17 - 09 - 2023
Lượt xem: 312
100%

Để chuyển đổi số thành công thì hạ tầng số phải đi trước một bước. Vì vậy, trong Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu tập trung phát triển hạ tầng số, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về kết nối và xử lý dữ liệu.

Tin liên quan

Đánh giá kết quả thực hiện đề án 06(02/11/2023 6:48 SA)

Giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số(30/08/2023 12:46 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề án 06(12/07/2023 6:36 SA)

Hội nghị lãnh đạo UBND tỉnh đối thoại với thanh niên (23/03/2023 3:10 CH)

Thanh niên Hưng Yên tích cực tham gia chuyển đổi số(21/03/2023 7:25 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(20/11/2023 2:12 CH)

Công điện về tăng cường quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số(20/11/2023 2:02 CH)

Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ Chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm...(13/11/2023 7:53 SA)

Đánh giá kết quả thực hiện đề án 06(02/11/2023 6:48 SA)

Amazon sẽ tham gia sâu hơn trong quá trình phát triển thương mại điện tử và chuyển đổi số ở Việt Nam(27/10/2023 7:36 SA)

°
30 người đang online