Tổ chức Tết Trung thu năm 2023

Đăng ngày 29 - 08 - 2023
Lượt xem: 773
100%

Ngày 28/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2331/UBND-KGVX về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2023.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố:

+ Tiếp tục tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác trẻ em; đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn bảo vệ trẻ em, thực hiện quyền trẻ em; đăng tải Thư chúc Tết của Chủ tịch Nước, các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021-2030.

+ Bố trí kinh phí, huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân để thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em; trao tặng học bổng, đồ dùng học tập, bảo trợ cho trẻ em, trong đó quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; trẻ em mồ côi; trẻ em sống trong các cơ sở trợ giúp xã hội; trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch thiên tai, dịch bệnh.

+ Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tổ chức các hoat động nghệ thuật, vui chơi bổ ích, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc và quy mô tổ chức hoạt động phù hợp theo đặc thù của địa phương, đơn vị; bảo vệ trẻ em khỏi ảnh hưởng bởi những sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm không phù hợp với trẻ em.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động tết Trung thu năm 2023 tại cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ sở trợ giúp xã hội; trích Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và vận động các tổ chức, doanh nghiệp tặng quà Trung thu cho trẻ em tại cộng đồng và trẻ em sống trong các cơ sở trợ giúp xã hội; trao tặng học bổng, đồ dùng học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập nhân dịp các cháu bước vào năm học mới và nhân dịp Tết Trung thu năm 2023.

- Các sở, ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh thực hiện thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch, tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu an toàn, lành mạnh cho trẻ em ở cụm dân cư; mời lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tham dự vui Tết Trung thu cùng các cháu; đồng thời trao tặng quà, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn. UBND thị xã Mỹ hào chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan lựa chọn và tổ chức "Đêm hội trăng rằm" cấp tỉnh tại 01 điểm cộng đồng; mời lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo địa phương dự chung vui cùng các cháu thiếu niên, nhi đồng.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo các cấp cơ sở Đoàn tổ chức cho các em thiếu nhi tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, phát triển năng khiếu và được đón Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm, an toàn; chỉ đạo thị Đoàn Mỹ Hào phối hợp tổ chức điểm "Đêm hội trăng rằm" cấp tỉnh tại thị xã Mỹ Hào.

Nội dung chi tiết tại Công văn số 2331/UBND-KGVX.

Tin liên quan

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng(30/11/2023 7:56 SA)

Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ...(30/11/2023 7:54 SA)

Nâng cao công tác quản lý về đầu tư, đấu thầu, xây dựng(29/11/2023 3:02 CH)

Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(29/11/2023 7:51 SA)

Chấn chỉnh và tăng cường công tác Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc,...(09/11/2023 2:24 CH)

Tin mới nhất

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng(30/11/2023 7:56 SA)

Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ...(30/11/2023 7:54 SA)

Nâng cao công tác quản lý về đầu tư, đấu thầu, xây dựng(29/11/2023 3:02 CH)

Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(29/11/2023 7:51 SA)

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi(27/11/2023 7:34 SA)

°
32 người đang online