Một số yêu cầu về khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Đăng ngày 23 - 08 - 2023
Lượt xem: 232
100%

Ngày 22/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2278/UBND-PVHCC&KSTT về việc một số yêu cầu về khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, để đảm bảo việc kết  nối, chia sẻ và khai thác thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Cơ sở dữ liệu dân cư) được an toàn bảo mật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Phổ biến quán triệt tới các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin với Cơ sở dữ liệu dân cư thực hiện đúng các quy định pháp luật hiện hành; cam kết đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật thông tin trong quá trình kết nối, khai thác sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.

- Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện quản lý chặt chẽ tài khoản phần mềm đã cấp trên các hệ thống thông tin, phần mềm, ứng dụng chuyên ngành có kết nối với Cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ khai thác, tra cứu thông tin, dữ liệu về dân cư đảm bảo đúng mục đích và nhu cầu sử dụng, không sử dụng cho các mục đích cá nhân không phục vụ công việc được giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp để lộ lọt thông tin khi thực hiện khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư.

- Các đơn vị khi triển khai hệ thống, phần mềm mới hoặc có thay đổi về mặt hệ thống, ứng dụng, mã nguồn và các chức năng của phần mềm có kết nối Cơ sở dữ liệu dân cư cần báo cáo Tổ công tác Đề án 06 tỉnh, Tổ an ninh, an toàn thông tin mạng tỉnh để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện kiểm tra an ninh, an toàn thông tin đảm bảo đáp ứng các tiêu chí theo yêu cầu tại Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06.

Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện định kỳ rà soát đối với các hệ thống, phần mềm, ứng dụng chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị có kết nối với Cơ sở dữ liệu dân cư và đối với các đơn vị, cá nhân trong việc khai thác dữ liệu dân cư đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Viễn thông Hưng Yên triển khai các giải pháp, yêu cầu đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị khi thực hiện kết nối, khai thác dữ liệu dân cư trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đảm bảo đúng quy định an toàn, an ninh thông tin.

Nội dung Công văn số 2278/UBND-PVHCC&KSTT.

Tin liên quan

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng(30/11/2023 7:56 SA)

Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ...(30/11/2023 7:54 SA)

Nâng cao công tác quản lý về đầu tư, đấu thầu, xây dựng(29/11/2023 3:02 CH)

Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(29/11/2023 7:51 SA)

Chấn chỉnh và tăng cường công tác Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc,...(09/11/2023 2:24 CH)

Tin mới nhất

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng(30/11/2023 7:56 SA)

Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ...(30/11/2023 7:54 SA)

Nâng cao công tác quản lý về đầu tư, đấu thầu, xây dựng(29/11/2023 3:02 CH)

Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(29/11/2023 7:51 SA)

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi(27/11/2023 7:34 SA)

°
171 người đang online