Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cáo hiệu quả hệ thống công trình thuỷ lợi và cấp nước sạch tỉnh Hưng yên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030

Đăng ngày 03 - 11 - 2021
Lượt xem: 257
100%

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện Chương trình ứng dụng “Quản lý sức khoẻ cây trồng tổng hợp” trên cây trồng chủ...(04/08/2023 3:38 CH)

Quyết định ban hành quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn...(18/04/2023 9:08 SA)

Quyết định tiếp tục thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025(12/04/2023 9:07 SA)

Quyết định phê duyệt đề án " Hỗ trợ xác lập và phát triển vùng sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm...(18/08/2022 9:06 SA)

Quyết định phê duyệt đề án phát triển làng nghề hoa, cây cảnh gắn với du lịch nông nghiệp tỉnh...(02/03/2022 9:04 SA)

°
97 người đang online